BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites Like N-jim.jp

Top 250 Websites Like N-JIM.JP

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Jun 1 2019.
Here are the best websites we found: n-jim.jp • x-jim.net • marcosperezjimenez.wordpress.com • mareklisy.cz • uttarakhand-tourism-gov.in • jimmarshallphotographyllc.com • flowersbyjimandjean.com • jimstvandcomputer.com • japonsko.jp

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
横浜の社会保険労務士 西山事務所. 横浜の社会保険労務士事務所(社労士)西山事務所は中小企業の経営者を強力にバックアップさせていただきます。神奈川県横浜市(緑区,青葉区,瀬谷区,旭区等),東京,千葉,埼玉等を中心に活動しています。
Alexa Rank
1,033,422
x-jim.net - Desarrollo web 2.0, Servicios, Recursos y Foros.. Diseño y programación web 2.0, potencia tu web al máximo con posicionamiento web seo, socialmedia scripts gratuitos, servicios y ayuda webmaster.
Alexa Rank
1,007,534
Marcos Pérez Jiménez – Blog creado con fines informativos y académicos para la cátedra electiva “Historia Contemporánea de Venezuela”, y tiene como principal objetivo resaltar los hechos más relevantes correspondientes al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. ¡Que lo disfruten!. ¡Hola a todos! El presente blog fue creado con fines informativos y académicos para la cátedra electiva “Historia Contemporánea de Venezuela”, y tiene como principal objetivo resaltar los hechos más relevantes correspondientes al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. “Yo haré que Venezuela sea la primera nación de toda Latinoamérica. La más grande, la más próspera…
Alexa Rank
871,221
Marek Lisý | Názory s hlavou i patou. V předchozích dílech jste si mohli všimnout opakujícího se motivu. Chtete-li jako učitel zařadit něco nového z ICT, můžete se obrátit na ICT metodika. Má-li ICT metodik problém, je tu koordinátor metodiků pro celý region, který pomůže problém vyřešit. V podobném duchu, má-li učitel technický problém, má ve škole jiného učitele pro technickou podporu. Pokud si technická podpora na škole neví rady, je tu regionální technická podpora, která jim pomůže. V posledním díle mého mini-seriálu se zaměřím na důvody, proč se ve Finsku učitelům dobře pracuje a popíšu, jak jim systém vytváří prostor k tomu, aby se stali opravdovými profesionály. Další díly seriálu: Finské školství a ICT 1: Informační systémy Finské školství a ICT 2: Práce ICT metodika Finské školství a ICT 3: ICT kurikulum na prvním stupni Spolupráce Spolupráce mezi učiteli je ve Finsku velmi úzká. Tiina mi prozradila, že se s ostatními učitelkami třetích tříd setkávají každé pondělí po práci a připravují společně plán výuky. Ale nejen to. V rámci třetích tříd si často promíchávají žáky nebo vyměňují žáky (to velmi snižuje nevraživost mezi paralelními třídami a vytváří vztahy napříč celým ročníkem, to je ale téma na jiný článek). Někdy se zase dvě učitelky domluví, spojí žáky do jedné třídy a učí v tandemu. Když zpívají, tak občas dokonce spojí všechny čtyři třetí třídy dohromady, celkem přes 80 dětí. Podle Tiiny je tento typ spolupráce běžný v celém Finsku. Ale nebývalo tomu tak vždy, spolupráce se ale dost zintenzivňuje ruku v ruce s větším tempem změn, které se ve školství realizují. Kde se to ve Finech, kteří jsou vyhlášení svojí uzavřeností, bere, těžko říct. Mám dvě hypotézy, na obou bude jistě něco pravdy. Ve Finsku jsem chodil na Jyväskylä University, většina mých předmětů byla na Faculty of Education, tedy na pedagogické fakultě. A téměř v každém předmětu jsme pracovali ve skupinách. Skupinové projekty, diskuze, práce ve dvojicích. Za jeden semestr jsem zažil zhruba desetkrát více spolupráce než za dva roky studia na českém peďáku. Bavil jsem se také s Finkou, která se mnou chodila na předmět o komunikaci a profesionální identitě. Pro ni šlo o poslední předmět před ukončením studia (které zde nekončí státnicemi, prostě doděláte poslední předmět a diplomku a je hotovo). A řekla mi, že už se těší, až začne naplno učit, byť v posledních letech absolvovala tolik praxe, že už se cítila, jako kdyby učila. A těší se, protože se cítí opravdu dobře připravená, je sebejistá, protože se během studia opravdu hodně naučila a posunula se dopředu. Řeč přišla i na spolupráci. A ano, potvrdila mi, že během studia byli s ostatními studenty neustále nuceni spolupracovat, byť jim to bylo mnohdy nepříjemné. A to je podle mého názoru velkou příčinou, proč potom finští učitelé spolupracují, protože jsou už na práci v týmu zvyklí, jsou zvyklí si dávat navzájem zpětnou vazbu a podporovat se. Já na to z peďáku zvyklý nejsem. Zpětnou vazbu jsem dával možná jednou za celé studium, týmový projekt jsme dělali přesně jeden, v prvním semestru v Didaktice matematiky I. Celým studiem bylo možné proplout jako samostatná jednotka. A podle výzkumů tak vypadá i česká výuka ve školách, práce ve skupinách je okrajová záležitost (říkali nám na peďáku). Druhý důvod, proč podle mě Finové více spolupracují, je profesionální přístup. Selekce studentů je obrovská, z 2000 zájemců o studium prvního stupně jich ročně na Jyväskylskou univerzitu přijmou 90. Učitelé jsou sebevědomí. Společnost si jich váží. A uvědomují si, že jejich práce je náročná a musí se neustále rozvíjet. Bez spolupráce se zkrátka neobejdou. Profesní rozvoj Spolupráce ale neprobíhá jen na úrovni školy. Třikrát ročně se každý učitel musí účastnit společné sobotní učitelské konference. Dvě konference jsou lokální, pro zhruba pět škol z okolí. Jednou ročně je uspořádána konference pro všechny učitele z regionu. Poslední taková konference se konala ve velkém kongresovém centru a účastnilo se jí přes 3500 učitelů. Tyto konference pořádá buď region ve spolupráci s ministerstvem nebo také učitelské odbory. V rámci těchto konferencí jsou různé přednášky, semináře a workshopy. Pozváni jsou experti z celého Finska. Tiina z programu zmínila přednášku o mindfulness ve škole a jistého známého učitele z Helsinek, který zde měl seminář o tom, jak zrušil testy a místo toho pracuje se sebehodnocením. Tyto konference jsou pro všechny učitele povinné, konají se v sobotu, jsou zdarma, ale učitelé na ně chodí bez nároku na mzdu. Během konferencí je prostor pro sdílení zkušeností mezi učiteli napříč školami, všichni učitelé se seznamují s trendy na ostatních školách. Dalším velmi zajímavým prostředkem profesního rozvoje je možnost hospitace na jiné škole. Každý učitel může jednou v roce na celý den navštívit libovolnou školu a sledovat výuku vybraných učitelů. Tiina takto byla zrovna minulý měsíc na sousední škole u učitelky, která v hodinách zajímavým způsobem pracuje s ICT. Logicky se nabízí otázka, kdo za hospitující učitele učí? Asi byste to už mohli uhodnout. Region Jyväskylä zajišťuje několik suplujících učitelů, kteří jsou školám k dispozici. Zarezervovat si je učitelé mohou přes systém Peda.net (vím, už to ani není třeba opakovat). Tyto hospitace jsou často i situační. Tiina zmínila, že na její škole měli nedávno projektový týden, během kterého smíšené skupiny napříč ročníky (třetí až šestá třída) pracují na společném projektu. A na tento týden se přišlo podívat hned několik učitelů z ostatních škol. Nejspíš je to vyhlášená akce a ostatní ji chtějí zkopírovat. A proč ne? Podpora Jednotícím prvkem, který jsem z celého rozhovoru cítil, byla podpora. Učitelé ve Finsku nikdy nejsou sami. Spolupracují intenzivně v rámci školy (to jsem ještě zapomněl zmínit úterní setkání všech učitelů školy), potkávají se s učiteli z jiných škol, mohou zcela legálně jeden den v roce jít navštívit jinou školu, pro práci s ICT jim je k dispozici několikastupňová podpora jak v didaktické, tak technické oblasti. Běžně se také stává, že se učitelé vrátí na jeden semestr na univerzitu, aby si doplnili nějakou novou expertízu, ať právě pro práci s ICT nebo třeba speciální pedagogiku. Univerzita je jim v tomto směru velmi otevřena. IT systémy jsou zajišťovány ministerstvem školství nebo na úrovni regionu, není zde nutnost každé školy spravovat si vlastní informační systémy nebo webové stránky. Mimo to jsou tu ještě funkční a silné učitelské odbory, které aktivně spolupracují s ministerstvem a učitele dále podporují. Ale především koordinace a podpora na úrovni regionu je neuvěřitelná. Zapůjčování ICT pomůcek, technická podpora, organizace konferencí a mnoho dalších služeb jsou v gesci regionu. V tomvšem, podle mě, české školství silně zaostává. Naše školy jsou takové kůly v plotě. Máme jedno ministerstvo, které se díky decentralizaci jen obtížně pokouší řídit deset tisíc škol. Jejich správu nechává na zřizovatelích (obec u základních škol, kraj u středních škol, to znamená od krajských úředníků až po starosty malých vesnic), kteří k tomu povětšinou nemají žádnou kvalifikaci a nejsou nijak koordinováni. Veškerá zodpovědnost leží na bedrech ředitelů. Pokud chce MŠMT zjistit, co se na škole děje, musí na ni vyslat Českou školní inspekci. Což se u každé školy děje jednou za zhruba tři roky. Podpora škol zcela záleží na osvícenosti zřizovatele. Aktivní učitelé si najdou různé způsoby, jak se propojit s ostatními, ale systémová podpora zde neexistuje. Pro další vzdělávání učitelů tu máme další samostatný úřad, NIDV. Kdyby takto fungovala firma, dávno zkrachuje. Tisíce poboček, jediné ředitelství a neexistující střední management. Ředitelství si musí "objednávat průzkumy" u inspekce, aby se vůbec dozvědělo, co si učitelé myslí. Ministerstvo řídí školy pomocí zákonů a vyhlášek, ale tak dobrá firma nikdy fungovat nemůže. Firma nikdy nemůže fungovat bez efektivního lidského řízení. Ředitelé škol se nemají na koho ve firemní struktuře obrátit, učitelé se zase nemají na koho obrátit, když jim nefunguje ředitel. Je tam prázdné místo. Myslím si, že by bylo rozumné toto prázdné místo vyplnit a vytvořit regionální buňky, které by koordinovaly, podporovaly a řídily školy a učitele. Pro MŠMT by to znamenalo velkou výhodu, protože by mohlo dostávat kvalitnější informace o reálném dění na školách a pružněji a zaměřeněji na něj reagovat. Bylo by díky tomu možné jednotněji přistupovat k celým regionům a nastavovat strategie a priority na nižší úrovni, ale zároveň na úrovni vyšší než v rámci jednotlivých škol. Jiné priority bude mít Karlovarský kraj a jiné Praha. Pokud by byly navíc pozice v buňkách personálně obsazovány z řad učitelů, potom by vznikl nový prostor pro kariérní rozvoj učitelů v rámci systému, a ten by mohl být řízen lidmi, kteří mají reálné zkušenosti z praxe. Vím, můj plán má mnoho much, a jednou obzvlášť tučnou masařkou je zcela kritický nedostatek lidských zdrojů ve školství. Ale kdybych bych měl vypíchnout jednu jedinou myšlenku z mé celé finské zkušenosti z Erasmu, pak musím říct, že učitelství je opravdu neuvěřitelně náročná a složitá profese, která od každého vyžaduje velké pracovní nasazení, talent a motivaci neustále se zlepšovat. I když pracujete v "nejlepším" školském systému světa, nemáte na růžích ustláno. Děti ve finských školách také vyrušují, nudí se, zlobí a neplní domácí úkoly. Doba se rychle mění a spolu s ní i nároky na přípravu dětí pro budoucnost. Díky finskému podpůrnému systému mají tamní učitelé dobré podmínky v tomto náročném povolání uspět. Na každém kroku jsem mohl vidět, že Finové tuto výzvu berou velmi vážně. Další díly seriálu: Finské školství a ICT 1: Informační systémy Finské školství a ICT 2: Práce ICT metodika Finské školství a ICT 3: ICT kurikulum na prvním stupni
Alexa Rank
1,002,117
Uttarakhand Tour Package Including Jim Corbett, Nainital, Mussoorie, Auli Joshimath, Haridwar, Rishikesh, Kashi & Rafting with Hotels, Sightseeing, Meals & Transfers. We provide Jim Corbett, Nainital, Mussoorie, Auli Joshimath, Haridwar, Rishikesh, Kashi & Rafting Tour package with Hotels, Sightseeing, Meals & Transfers Tour Package. We are the best Uttarakhand tour package provider having more than 4,50,000 satisfied customers.
Alexa Rank
1,001,831
The Official Website of Jim Marshall Photography | GRAMMY Award-Winning Photographer of Music Icons from the ''60s to the Present Day. GRAMMY Award-winning photographer Jim Marshall is renowned for his photography of such iconic musicians as Jimi Hendrix, Janis Joplin, The Beatles, Rolling Stones, Johnny Cash, The Doors, Jefferson Airplane and others. Based in San Francisco, Jim Marshall died in 2010, at the age of 74. The official website, maintained by by the estate of Jim Marshall, is a resource for aficionados of photography and art, as well as lovers of rock-and-roll, blues, country or jazz music. Features include famous photos, gallery showings and information about his life''s work and links to media articles and books written by or about Jim Marshall.
Alexa Rank
1,002,493
Lindsay Florist | Lindsay OK Flower Shop | FLOWERS BY JIM N JEAN. Buy flowers from your local florist in Lindsay, OK - FLOWERS BY JIM N JEAN will provide all your floral and gift needs in Lindsay, OK
Alexa Rank
1,003,235
Jim''s TV and Computer. Jim''s TV and Computer Repairs, Sales, and Service
Alexa Rank
1,003,274
japonsko.jp - Sestavte si plán pro turistiku po Japonsku. Japonsko a turistika - informace získané ve spolupráci s japonskými i zde žijícími českými reportéry pořízené během cestování v jim známých lokalitách.
Alexa Rank
1,003,034
MyRock.com - Web site of Jim and Cristina Mohr. Web site of Jim and Cristina Mohr, Sitio Web de Jim y Cristina Mohr
Alexa Rank
1,003,403
Parkování Praha 2 - Parkujte v centru Prahy Praha 2. Zaparkovat v centru hlavního města Prahy je někdy časově náročná záležitost. Proč? Parkovací zóny.Jak se jim vyhnout? Podívejte se k nám!
Alexa Rank
1,003,294
Vánoční osvětlení a řetězy - recenze a hodnocení. Vánoční osvětlení podtrhuje to pravé kouzlo Vánoc a dodává jim ten správný šmrnc, pro který je všichni milujeme. Na trhu se dá sehnat celá řada vánočního osvětlení, mezi kterým je radost vybírat.
Alexa Rank
1,004,313
Jim Wann, Musician and Composer - Jim Wann. Jim Wann, lead songwriter and leading man for Broadway''s Pump Boys and Dinettes, is a composer-lyricist-performer whose work consistently reflects the Southern folk music he heard, sang, and played growing up in the South: songs that told stories.
Alexa Rank
1,004,741
Rozum nás přivede k úspěchu, cit k člověku | Rozum a Cit. Rozum a Cit podporuje děti vyrůstající v péči náhradních rodičů a pěstounské rodiny v České republice pomocí doprovázení, poradenství, vzdělávání a finanční podpory. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče (i příbuzenská), osvojení (adopce) i poručenství - je nadějí pro mnoho dětí mimo svou rodinu.
Alexa Rank
1,004,771
Jim Zim''s web site - JimZim.net. The web site of Jim Zimmerlin of Grover Beach, California. All about Jim and his hobbies of photography and cruise ship vacations.
Alexa Rank
1,005,399
Clínica de Fisioterapia en Granada - Francisco Jiménez. Clinica Fisioterapia Francisco Jiménez en Granada, especialistas en fisioterapia deportiva, infantil y Geriatrica
Alexa Rank
1,006,923
Teslas Hidden Discoveries by Jim Murray. Besides his work in electrical power, Nikola Tesla did significant research into the astonishing properties of mechanical power. This is Jim Murray''s story of the redicovery that all forms of power are only
Alexa Rank
1,007,944
Miguel Jiménez::Página personal. página personal de Miguel Jiménez Oña, con pinturas, dibujos e ilustraciones
Alexa Rank
1,008,642
P.A.N. Josef Brabec | O nás. Návrhy a realizace interiérů na míru, rekonstrukce, vlastní výroba nábytku, feng-shui rozbory a poradenství. Praxe v oboru již přes 20 let.
Alexa Rank
1,009,063
The Original Jim and Toms. "The best fast food place around", from Homemade Italian Beef, Burgers, Hot Dogs, Gyros, and much more. What makes Jim and Tom's above the rest is our diverse menu.
Alexa Rank
1,009,705
Kung Fu Bergen – Boxaspen Hung Kuen nå i Åsane | Kung Fu Bergen! – Tradisjonell kung fu fra Shaolin, nå i Åsane! Vi tilbyr ett godt miljø med internasjonalt anerkjente instruktører. Studentpriser. Kung Fu Bergen - kinesisk kung fu fra Shaolin, kjent som Hung Kuen. Vi tilbyr ett godt miljø med internasjonalt anerkjente instruktører. Nå er vi i Åsane! Studentpriser
Alexa Rank
1,009,351
Klub Delfín - plavání dětí. Klub Delfín - plavání pro děti
Alexa Rank
1,010,400
Color Cordones En Piel De Jim Hombre Zapatillas Marrón Con Camper 0H64x. Color Cordones En Piel De Jim Hombre Zapatillas Marrón Con Camper 0H64x
Alexa Rank
1,012,102
Colegio Juan Ramón Jiménez | Colegio Bilingüe Concertado en. Colegio Juan Ramón Jiménez. Colegio Bilingüe Concertado en Talavera de la Reina, Toledo
Alexa Rank
1,012,417
Jim & Jill. Jim & Jill on Suomen suurin nuorisovaateketju, joka tarjoaa hyvän kattauksen merkkituotteita sekä tytöille että pojille. Myymälöitä löytyy 19 ympäri Suomea. Jim & Jill ketjutoiminnasta vastaa Texmoda Fashion Group.
Alexa Rank
1,013,598
UX IxD UI Front-end Expert | Arturo Jiménez Alonso. Experto en experiencia de usuario (UX), diseño de interacción (IxD), diseño de interfaces (UI) y desarrollo front-end.
Alexa Rank
1,015,001
...zpět do života - Elim Vsetín, o.p.s.. Elim Vsetín, o.p.s. - ...zpět do života
Alexa Rank
1,017,449
Viñedos Ruiz Jiménez - Cultivos y vinos ecológicos en La Rioja. Viñedos Ruiz Jiménez te ofrece vinos ecológicos producidos en viñedos ecológicos a través de cultivos ecológicos D.O.C. Rioja. Espacio ecológico Multilingüe. Aldeanueva de Ebro (La Rioja).
Alexa Rank
1,018,844
Muebles JIM - Venta online de muebles para el hogar. Muebles JIM hace mas de 20 años es una empresa dedicada a la fabricaci�n y comercializaci�n de amoblamientos macizos basicamente especializados en Muebles de Algarrobo, experiencia e infraestructura son nuestras herramientas por excelencia a la hora brindar el mejor servicio.
Alexa Rank
1,023,886
Rozum nás přivede k úspěchu, cit k člověku | Rozum a Cit. Rozum a Cit podporuje děti vyrůstající v péči náhradních rodičů a pěstounské rodiny v České republice pomocí doprovázení, poradenství, vzdělávání a finanční podpory. Náhradní rodinná péče - pěstounská péče (i příbuzenská), osvojení (adopce) i poručenství - je nadějí pro mnoho dětí mimo svou rodinu.
Alexa Rank
1,023,714
Jim & Jill. Jim & Jill on Suomen suurin nuorisovaateketju, joka tarjoaa hyvän kattauksen merkkituotteita sekä tytöille että pojille. Myymälöitä löytyy 19 ympäri Suomea. Jim & Jill ketjutoiminnasta vastaa Texmoda Fashion Group.
Alexa Rank
1,024,546
Salomé Jiménez. Sitio web oficial de la actriz Salomé Jiménez.
Alexa Rank
1,025,137
SIGREEN s.r.o. - PROJEKTY ENERGETICKÝCH ÚSPOR A DOTAČNÍ MANAGEMENT. SIGREEN s.r.o. poskytuje komplexní služby v oblasti úspor energie: vypracování průkazu energetické náročnosti budov, zpracování energetického auditu, energetického posudku či získávání dotací z programu Nová zelená úsporám a kotlíkové dotace. Kolín, Kutná Hora, Pardubice.
Alexa Rank
1,025,135
Neighbor Power: Website for Jim Diers. Jim is a speaker, facilitator, author and advisor assisting associations and agencies in support of caring, inclusive and powerful communities.
Alexa Rank
1,026,661
Jiménez González Abogados I ¡Siempre a tu lado!. Jiménez González Abogados
Alexa Rank
1,027,703
GrungeX | Doctor (Jim) | 6th CoMan-Ment. GrungeX | Doctor (Jim) | 6th CoMan-Ment
Alexa Rank
1,028,730
Jim M.. Sou um nojo de pessoa, não aturo mesmices, pessoas efusivas, sou simpático com quem eu quero, não me sinto obrigado a agradar ninguém. E o melhor, não ligo pro que os outros estão pensando.
Alexa Rank
1,004,316
Iván Molina Jiménez | HISTORIA-CIENCIA FICCIÓN. HISTORIA-CIENCIA FICCIÓN
Alexa Rank
1,000,713
ViaHeroconH – Un blog de viajes de Héctor Jiménez. Ciudades, naturaleza, cruceros y roadtrips por Europa y Estados Unidos. Un blog de viajes de Héctor Jiménez. Ciudades, naturaleza, cruceros y roadtrips por Europa y Estados Unidos
Alexa Rank
1,002,674
Restaurante Celia Jiménez en Córdoba. Cheff Celia Jiménez.. Restaurante Celia Jiménez en Córdoba, la primera mujer en conseguir una estrella Michelín. Cocina Andaluza de vanguardia elaborada personalmente por la cheff Celia Jiménez con ingredientes de cercanía y un trato exquisito. Una experiencia gastronómica y de trato personal que no olvidará.
Alexa Rank
1,002,834
Jim and Juli Boeheim Foundation - Official Athletics Website. The official athletics website for the Jim and Juli Boeheim Foundation N/A
Alexa Rank
1,002,967
TURISMO EN PERÚ. La biodiversidad, la historia, los paisajes y las culturas del mundo, en un sólo país. | Blog de Javier Jiménez Vivas.. Blog de Javier Jiménez Vivas.
Alexa Rank
1,003,560
JIM ROHN HỌC VIỆN - Bền chí lập thân, Sáng tâm kiến quốc. Bền chí lập thân, Sáng tâm kiến quốc
Alexa Rank
1,003,842
Návštěvy seniorů, spokojené stáří. Je nás 18, jsme nevidomí a s pomocí vidících jsme založili vlastní podnik. Docházíme na návštěvy za seniory tam, kde jim hrozí samota.
Alexa Rank
1,003,813
PEC Medios, tecnología y recursos para la intervención socioeducativa – Antonio M. Jiménez Aranda. Antonio M. Jiménez Aranda
Alexa Rank
1,003,968
Jim and Juli Boeheim Foundation - Official Athletics Website. The official athletics website for the Jim and Juli Boeheim Foundation N/A
Alexa Rank
1,004,570
Hire AC Tempo Traveller in New Delhi Book Online Rent Luxury Traveller Minibus Delhi to Himachal Pradesh Chardham Yatra Uttarakhand Tour Amarnath Yatra Agra Jaipur Delhi to Nainital Jim Corbett Haridwar Mussoorie Travller. Hire Tempo Traveller in Delhi Minibus to Himachal Pradesh Chardham Yatra Shimla Kullu Manali Dharamshala Dalhousie Nainital Haridwar Corbett Ranikhet, Yamunotri Gangotri Kedarnath Badrinath from Delhi to Mussoorie Book Minibus Delhi to Chardham Yatra, Kedarnath Badrinath Gangotri Yamunotri Delhi to Shimla Kullu Manali Tempo Traveller Hire 9,10,11,12,13,14,15,16,17 Seater Deluxe Luxury Traveller, 20,22,24,25,26 Seater Luxury Traveller Delhi to Nainital Ranikhet Jim Corbett Park, Delhi to Mussoorie Srinagar Rudraprayag, Delhi to Chardham yatra, Do Dham Yatra, Kedarnath Yatra by Helicopter, Hire Tempo Traveller Delhi to Prayagraj Kumbh 2019, Hire Minibus, Luxury Coach Delhi to Ayodhya Allahabad Prayagraj Travller Traveler Luxury Tempo Traveller in Delhi 2X2, 2X1 1X1
Alexa Rank
1,005,091
WELCOME TO COUNTRY CROSSROADS Osage Beach Mo , Mail Wraps, Willow Tree, Simply Southern, Jim Shore, Wonderful Gifts, Home Decor, Department 56,offical. Mail Wraps,Jim Shore,Willow Tree,Simply Southern,Shopping,Department 56, Heritage Villages, Alpine Village, Christmas in the City, Dickens Village, North Pole, New England Village, Snow Village, Snowbabies and accessories!
Alexa Rank
1,005,433
Asociación Cultural Flamenca Rubén Jiménez. La Asociación Cultural Flamenca imparte clases de guitarra, cante y cajón en Zaragoza con los mejores profesores. Precios económicos
Alexa Rank
1,005,750
La Música Sacra | Historia, descripción, análisis, opinión y mucho más… sobre la Música Sacra. Historia, descripción, análisis, opinión y mucho más... sobre la Música Sacra
Alexa Rank
1,006,004
Sara Jiménez - Dietista nutricionista. Dietista Nutricionista Sara Jiménez. Especializada en alimentación personalizada y formación. Solicita tu primera consulta online gratuita.
Alexa Rank
1,006,035
Dentist in Crosby, TX and Memorial, TX | Dr. Jim Nored. Thank you for visiting Jim Nored & Associates! Dr. Jim Nored and Dr. Annette Gemp are committed to providing you with all of the gentle dental care you need.
Alexa Rank
1,006,803
DEPARTAMENTO DE ORIENTACIÓN del IE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ | IE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ en Casablanca. IE JUAN RAMÓN JIMÉNEZ en Casablanca
Alexa Rank
1,007,115
Felucho Jiménez. Bienvenidos al sitio oficial del economista Félix Jiménez
Alexa Rank
1,007,390
Jim's Mowing & Gardening Canada - Call 310-5467 - British Columbia, Candada. Need Mowing and Gardening Services in British Columbia, Canada? Call Jim's Mowing Canada on 310-5467 - or book a free quote online 24/7. We'll keep your garden clean, lawns tidy, remove snow, clean gutters and pressure clean your driveways.
Alexa Rank
1,007,488
Captain Jim''s Seafood Market. Capt. Jim''s Seafood Market in Morehead City specializes in a wide selection of fresh fish and shellfish harvested by local fishermen.
Alexa Rank
1,008,294
Cristalería. carpintería metálica, aluminio y PVC | Felipe Jiménez (Murcia). Cristalería, Aluminio, PVC, Persianas, Toldos, Baños, Puertas automáticas, Decoración Interior. Felipe Jiménez Díaz | Jumilla (Murcia).
Alexa Rank
1,008,445
JIM - Juvenil Instituto Moderno - Bienvenidos. JIM - Juvenil Instituto Moderno. Niveles Inicial, Primario, Secundario, Superior con Profesorados en Inglés, Nutrición, Educación Inicial, Diseño Gráfico y Recursos Humanos.
Alexa Rank
1,010,140
Dentist in Crosby, TX and Memorial, TX | Dr. Jim Nored. Thank you for visiting Jim Nored & Associates! Dr. Jim Nored and Dr. Annette Gemp are committed to providing you with all of the gentle dental care you need.
Alexa Rank
1,010,221
Jim Prevor''s Perishable Pundit. Jim Prevor''s Perishable Pundit
Alexa Rank
1,011,558
Cristina del Canto Jiménez, Palma de Mallorca. He realizado la Formación Sanitaria Especializada del Ministerio de Sanidad, que en la actualidad está reconocida como la formación de mayor calidad de Psicólogos Clínicos.  Cuento con formación y experiencia en una amplia gama de herramientas terapéuticas lo que hace de mí una profesional capaz de intervenir de forma eficaz e individualizada en diversas situaciones clínicas propias de la infancia, adolescencia y edad adulta.  Para mí la psicoterapia consiste en entender lo que le está ocurriendo a la persona que tengo ante mí y construir juntos un camino hacia la resolución progresiva de las dificultades que le han llevado a pedir ayuda. Mi máxima es adaptarme siempre al ritmo y necesidades de la persona que tengo delante, desde el máximo respeto hacia sus problemas y su vivencia.  La duración total de la terapia será la mínima necesaria pero toda la que necesites.  Puedes solicitar información concreta a través de la web, correo electrónico, teléfono o whatsapp de forma GRATUITA sin ningún compromiso.
Alexa Rank
1,011,678
FOOS : History of American Foosball (Table Soccer) DVD - HIGHLY ACCLAIMED MOVIE NOW AVAILABLE ON DVD - "WOW!"- Jim Waterman, foosball.com. FOOS : History of American Foosball DVD - HIGHLY ACCLAIMED MOVIE NOW AVAILABLE ON DVD - "WOW!"- Jim Waterman, foosball.com Table Soccer, Baby Foot, Foosball and Table Football - A Robert Ismert Documentary
Alexa Rank
1,012,179
Restaurante Celia Jiménez en Córdoba. Cheff Celia Jiménez.. Restaurante Celia Jiménez en Córdoba, la primera mujer en conseguir una estrella Michelín. Cocina Andaluza de vanguardia elaborada personalmente por la cheff Celia Jiménez con ingredientes de cercanía y un trato exquisito. Una experiencia gastronómica y de trato personal que no olvidará.
Alexa Rank
1,013,043
Nati Jiménez. Nati Jiménez es una empresa de pronto-moda dedicada al diseño y fabricación al mayor de todo tipo de prendas de fiesta y ceremonia para jóvenes y señoras.
Alexa Rank
1,013,167
Natación infantil en Hortaleza: Club Deportivo Natación Jiménez. Con la natación infantil en Arturo Soria que te ofrecemos en el Club Deportivo Natación Jiménez tus hijos aprenderán a nadar y a disfrutar del agua
Alexa Rank
1,013,664
Alba Jiménez. Blog sobre educación orientación pedagógica y didáctica para los procesos de enseñanza aprendizaje.
Alexa Rank
1,013,811
Alba Jiménez. Blog sobre educación orientación pedagógica y didáctica para los procesos de enseñanza aprendizaje.
Alexa Rank
1,013,832
Urología en Jaén con Juan Jiménez Verdejo. El doctor Juan Jiménez Verdejo es especialista en urología y andrología. Consulte con él en Jaén, y reciba atención personalizada con soluciones concretas.
Alexa Rank
1,013,908
Chicago SEO Consultant & Expert | Jim Milan. Jim Milan is the best SEO Consultant in Chicago, IL. I provide expert SEO recommendations for businesses looking to optimize their websites for search.
Alexa Rank
1,014,838
Federación sectorial Española de Armas y Municiones | FSA. La FSA, gracias a la unión de sus miembros, se ha convertido en el representante del sector español de las armas y cartuchería deportiva, erigiéndose como interlocutor de la Administración para cualquier aspecto normativo que tenga como objeto la industria armera y cartuchera.
Alexa Rank
1,015,184
Jim Stone CO. – Quality and Service Set in Stone – Jim Stone CO. – Quality and Service Set in Stone. Jim Stone has been supplying Louisiana''s stone needs, including natural stone, hardscape products, and cultured stone. Our goal is to create an unforgettable...
Alexa Rank
1,016,212
Marcos Pérez Jiménez – Blog creado con fines informativos y académicos para la cátedra electiva “Historia Contemporánea de Venezuela”, y tiene como principal objetivo resaltar los hechos más relevantes correspondientes al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. ¡Que lo disfruten!. ¡Hola a todos! El presente blog fue creado con fines informativos y académicos para la cátedra electiva “Historia Contemporánea de Venezuela”, y tiene como principal objetivo resaltar los hechos más relevantes correspondientes al gobierno de Marcos Pérez Jiménez. “Yo haré que Venezuela sea la primera nación de toda Latinoamérica. La más grande, la más próspera…
Alexa Rank
1,016,818
la marmota azul | LA MARMOTA AZUL, La Marmota Azul, lamarmotaazul, lamarmotaazul.com, fotografía, fotografía, fotógrafos. fotógrafos, imagen, imágenes, Liliana Velázquez, Gerardo Castillo, Liliana velazquez, FONCA, Jóvenes Creadores, Expo foto Periodismo, ExpoFoto Periodismo, CEPRODAC, Centro de producción de danza contemporánea, Cirko De Mente, retrato, fotografia de retrato, fotografía documental, Documental, documental fotográfico,. LA MARMOTA AZUL, La Marmota Azul, lamarmotaazul, lamarmotaazul.com, fotografía, fotografía, fotógrafos. fotógrafos, imagen, imágenes, Liliana Velázquez, Gerardo Castillo, Liliana velazquez, FONCA, Jóvenes Creadores, Expo foto Periodismo, ExpoFoto Periodismo, CEPRODAC, Centro de producción de danza contemporánea, Cirko De Mente, retrato, fotografia de retrato, fotografía documental, Documental, documental fotográfico, fotografía de alimentos, food styling, Estilismo de Alimentos, Trabajo documental, Word Press photo, menonitas, circo, hermanos vázquez, circo contemporaneo, danza, LIber terán, Mascaritas, oaxaca, viajes, fotografía de Viajes, Macbeth, Dery Fazio Jaciél Neri, Canola, Costco contacto, Comunidad menonita, Cuautémoc, Chihuahua, Angelez Gonzáles gamio, Vivian Cruz, Bailarines, Nao, Rosana Filomarino, Ingenio Los Mochis, Memoria oBjetual, Centro de la Imágen, Seminario del Centro de la Imagen, Transitio mx, Viacrusis iztapalapa, HUgo Arrevillaga, Andres BUstamente, Patrick Miller, Comunidad Rusa en México, Daniel Jiménez Cacho, Salto de Eyipantla, Hebe Rosell, Rebeca Jones, Quique rangel, Libre gutierrez, Orlando dias, studio visit, Neuroblasto, Neuroblasto magazine, gente y actualidad, tlacotalpan, Narciso contreras, Oribe peralta, Andrea catania, Dam Van Huyn, Francesca Dalla Benetta, Silverio, Javier marín, José maría Yaspik, Kenta torii, HIstórias mínimas, Dirección de arte,
Alexa Rank
1,017,930
Dentista en Sevilla, Clínica dental en Sevilla | Clínica Dental Jiménez Cameán. CLINICA DENTAL JIMÉNEZ CAMEÁN Sevilla |DENTISTAS Sevilla | CLÍNICA DENTAL Sevilla. Clínica dental 1ª Cita GRATIS ✅ Diagnóstico + Presupuesto. ¡Pide Tu Cita llamando al 955 603 384!
Alexa Rank
1,020,382
Agustín Jiménez CV | Capacidades sobre SIG, Teledetección, RPAS, LiDAR y otras tecnologías. Capacidades sobre SIG, Teledetección, RPAS, LiDAR y otras tecnologías
Alexa Rank
1,020,565
Un mundo para Curra | El Blog de C. Jiménez. El Blog de C. Jiménez
Alexa Rank
1,021,819
Bill Jiménez, escritor y redactor. Página del escritor y redactor cultural Bill Jiménez, autor de las novelas 'Varón de multiforme ingenio' e 'Hijos de la siega'.
Alexa Rank
1,022,378
Pedro Juan Betancor Jiménez, Madrid. Licenciado en Medicina y Cirugía, en la Universidad de Valladolid (1976-1982). Calificación global: Sobresaliente.Obtención del Grado de Doctor en la Universidad de Cádiz (1988) con la calificación de Apto "Cum Laude".Especialista en Obstetricia y Ginecología, en la Universidad Autónoma de Madrid (1983-1986), vía MIR, tras la residencia efectuada en el Hospital Universitario La Paz. OTROS TÍTULOS Terapeuta Sexual por la Asociación Española de Sexología Clínica y el Institut de Sexologie de Paris (1985-1987). Ecografista Obstétrico-Ginecológico, Nivel I I I.   ACTIVIDAD PROFESIONAL Alumno interno del Dpto. de Cirugía General y Traumatología del Hospital Clínico de Valladolid, realizando labores docentes, prácticas y de investigación (1981-1982). Estancia en el servicio de Fisiopatología Fetal en el Hospital San Cecilio de Granada (mayo de 1984), desempeñando funciones prácticas y de investigación.  Médico adjunto especialista en Tocoginecología en el Hospital Universitario La Paz, desde enero de 1987 hasta febrero de 1990.  Médico adjunto en Tocoginecología en los Servicios Médicos del Ayuntamiento de Madrid, desde junio de 1990 hasta la actualidad.  Ejercicio privado de mi especialidad en la zona Norte de Madrid, desde febrero de 1990 hasta la actualidad.
Alexa Rank
1,022,969
Un mundo para Curra | El Blog de C. Jiménez. El Blog de C. Jiménez
Alexa Rank
1,022,918
Jesús García Jiménez – Hola mundo. Comunicación, Calidad y alguna que otra cosa más…. Trabajo como profesor en el Departamento de Artes Gráficas en el colegio Salesianos Atocha (Madrid) desde hace 20 años. Previamente había ejercido la misma profesión en el IES Puerta Bonita (también de Madrid). marzo 2019       Fiery Certified Profesional (re-certificacion) [email protected] Dedico especial atención en la actualidad a materias tales como la gestión de calidad en el sector gráfico (y de…
Alexa Rank
1,023,052
Jim Saxton''s Free Bible Crosswords for New Testament, Old Testament. Free bible crosswords by Jim Saxton Old Testament and New Testament puzzles, Anglican Lectionary. Printable and puzzles for children
Alexa Rank
1,023,132
Un libro en la maleta - Eva Belén Jiménez. Eva Belén Jiménez
Alexa Rank
1,023,522
Instituto Jim Nivel Superior – Instituto Jim Carreras Terciarias pertenece al rubro Institutos de Enseñanza y Capacitacion. Lo podés encontrar en la dirección Junin 674,San Miguel de Tucuman. Te damos la bienvenida al nuevo sitio Web del Instituto Jim Tucumán Nivel Superior. Entérate aquí de novedades, informaciones, carreras, inscripciones, eventos y demás. Formá parte de esta gran comunidad educativa!!!
Alexa Rank
1,023,907
Colegio | Colombia | FUNDACIÓN COLOMBIAN DREAM. Hazte bachller en 6 meses, presencial y virtual inscríbete ya, convenio con el mejor colegio de Bogotá FUNDACIÓN COLOMBIAN DREAM g Gente que Cre.A
Alexa Rank
1,023,806
Jim's Asbestos Removal & Inspection | Licensed Removalists. Jim's Asbestos Removal is a name you can trust when it comes to the removal of asbestos and your families health. Our motto is to Remove, Control & Protect.
Alexa Rank
1,025,281
Beatriz Jiménez Inmobiliaria. Beatriz Jiménez es una empresa especializada en la administración, compra y venta de propiedad raíz, es una organización que cuenta con un equipo de profesionales altamente calificados en las diferentes áreas inmobiliarias.
Alexa Rank
1,025,385
Tribuna de Soria. Noticias Castilla y León. Noticias SORIA. La información sobre Soria y su provincia. Deportes, sucesos, campo, economía.... Noticias, reportajes, entrevistas, en tu periódico digital de Soria.
Alexa Rank
1,025,563
Ariel Brito Jiménez - Información sobre mis intereses y actividades profesionales. Informació;n sobre mis intereses y actividades profesionales
Alexa Rank
1,025,653
Desde lo alto, en el bunker. | Administración de sistemas. Adrián Jiménez Blanes.. Administración de sistemas. Adrián Jiménez Blanes.
Alexa Rank
1,026,031
HUAUTLA DE JIMÉNEZ OAXACA | Bella población que se hizo famosa en la década de los años cincuenta por sus hongos alucinógenos. Es casi seguro que los indígenas mazatecos ya los usaran desde tiempos prehispánicos. Su ubicación, en las tierras altas de la Sierra Mazateca, ofrece agradables paisajes propios para la caminata. Bella población que se hizo famosa en la década de los años cincuenta por sus hongos alucinógenos. Es casi seguro que los indígenas mazatecos ya los usaran desde tiempos prehispánicos. Su ubicación, en las tierras altas de la Sierra Mazateca, ofrece agradables paisajes propios para la caminata
Alexa Rank
1,026,130
Jesús García Jiménez – Hola mundo. Comunicación, Calidad y alguna que otra cosa más…. Trabajo como profesor en el Departamento de Artes Gráficas en el colegio Salesianos Atocha (Madrid) desde hace 20 años. Previamente había ejercido la misma profesión en el IES Puerta Bonita (también de Madrid). marzo 2019       Fiery Certified Profesional (re-certificacion) [email protected] Dedico especial atención en la actualidad a materias tales como la gestión de calidad en el sector gráfico (y de…
Alexa Rank
1,026,350
MMS Linares Maule | Solución Mineral Maestra. Solución Mineral Maestra
Alexa Rank
1,026,471
Tony Jim - Relatos de ciencia-ficción. Relatos de ciencia-ficción
Alexa Rank
1,026,781
Misión Civil de Observación de la Consulta a la Tribu Yaqui | Página web de la Misión Civil de Observación que vigilará el proceso de consulta a la Tribu Yaqui por la construcción del Acueducto Independencia. Página web de la Misión Civil de Observación que vigilará el proceso de consulta a la Tribu Yaqui por la construcción del Acueducto Independencia
Alexa Rank
1,026,860
Nautical Art & Paintings By Cap'n Jim Clary Maritime Artwork - Home. Cap''n Jim Clary''s fine art gallery of nautical paintings and prints are available for sale online. See historical pieces of marine art celebrating maritime legends like the Titanic, Great Lakes artwork and naval wall art.
Alexa Rank
1,027,275
Mitsubishi Dealer in Uniontown, PA | Used Cars Uniontown | Jim Shorkey Mitsubishi Uniontown. Jim Shorkey Mitsubishi Uniontown is your source for new Mitsubishis and used cars in Uniontown, PA. Browse our full inventory online and then come down for a test drive.
Alexa Rank
1,027,405
El blog de Cristina Martín Jiménez | Blog personal de la periodista de investigación y escritora Cristina Martín Jiménez. Blog personal de la periodista de investigación y escritora Cristina Martín Jiménez
Alexa Rank
1,028,133
Fran et Jim, arts numériques. Fran et Jim sont deux artistes du numérique basés à Marseille. Ils produisent de l''art vidéo, de l''art génératif, des installations et performances interactives, ainsi que des livres multimédia interactifs.
Alexa Rank
1,027,949
Ecos de la distancia | Blog de la autora Estefanía Jiménez. Blog de la autora Estefanía Jiménez
Alexa Rank
1,027,859
Sansano News – La información más cerca de ti. La información más cerca de ti
Alexa Rank
1,028,554
Semi-Regular Raves 'n' Rants | Jim Morrison's Blog. Jim Morrison's Blog
Alexa Rank
1,028,770