BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Göta

Top 250 Websites on GöTA

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Sep 1 2021.
Here are the best websites we found: gotahovratt.se •

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
Göta hovrätt. Göta hovrätt är en av sex hovrätter i Sverige. Hovrätten är andra instans i frågor som rör brottmål och tvistemål som redan har behandlats i tingsrätt. Hovrättens huvudsakliga uppgift är att överpröva mål och ärenden som överklagas från de tingsrätter som ingår i hovrättens domkrets. Göta hovrätt anställer kontinuerligt hovrättsfiskaler till den fyraåriga domarutbildningen. Den särskilda domarutbildningen inkluderar även tjänstgöring som fiskal med särskild inriktning på miljö- och fastighetsrätt samt plan- och byggrätt.
Alexa Rank
1,000,001