BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Hakemli

Top 250 Websites on HAKEMLI

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Oct 1 2021.
Here are the best websites we found: journalagent.com • alternatifpolitika.com • idildergisi.com • isarder.org • istjss.org • sinefilozofievents.org • odad.org • lookus.net • nazariyat.org

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
JournalAgent™ - Hakemli Dergiler İçin Online Makale Toplama, Değerlendirme ve Yayımlama Sistemi. JournalAgent™, hakemli dergilere online makale toplama, değerlendirme ve yayınlama çözümleri sunan gelişmiş bir sistemdir. Tamamı, uluslararası kriterlere tam uygunluk gözetilerek geliştirilmiştir.
Alexa Rank
86,699
Alternatif Politika | Uluslararası Hakemli Dergi. Alternatif Politika Dergisi, bir grup akademisyen tarafından; disiplinler arası çalışmalara ilişkin süreli yayınların azlığı nedeniyle doğan ihtiyacı karşılamak üzere oluşturulmuş, dört ayda bir (Şubat, Haziran ve Ekim) online olarak yayınlanan ve uluslararası alan indeksleri tarafından taranan hakemli bir dergidir. Siyaset bilimini merkez alarak, kültürel çalışmalar, medya, uluslararası ilişkiler, sosyoloji, sosyal psikoloji, ekonomi politik ve antropoloji gibi disiplinleri de kapsayan yayınlar yapmayı amaçlayan dergi, adı geçen alanların her boyutuyla ilgili kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra, kitap incelemelerine de yer vermektedir.
Alexa Rank
472,667
Idil Sanat ve Dil Dergisi - Uluslararası Hakemli Dergi. Idil Sanat ve Dil Dergisi - Uluslararası Hakemli Dergi
Alexa Rank
479,329
İşletme Araştırmaları Dergisi. Hakemli uluslararası online makale yayını
Alexa Rank
374,605
İstanbul Sosyal Bilimler Dergisi. Istanbul sosyal bilimler dergisi Ulusalararası hakemli bir dergidir.Her türlü bilimsel makale yer almaktadır.Etkinlikler hakkında bilgi alabilirsiniz
Alexa Rank
1,000,001
Sinema ve Felsefe Sempozyumu 2019. SineFilozofi dergisi yılda iki kez yayınlanan, uluslararası, hakemli, yaygın, süreli bir elektronik dergidir. Sinema ve felsefe alanları arasında disiplinlerarası bir yapıya sahip olan dergi, alanında uluslararası akademik tartışmalara zemin sağlamayı amaçlamaktadır.
Alexa Rank
485,671
anasayfa - Journal of Organizational Behavior Research. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ODAD) ülkemizde örgütsel davranış alanındaki dergi eksikliğini doldurabilmek amacıyla yayın hayatına başlamıştır. Örgütsel Davranış Araştırmaları Dergisi (ODAD) örgütsel davranış alanı ile ilgili nitelikli makalelerin yer aldığı akademik, uluslararası ve hakemli bir dergidir.
Alexa Rank
492,065
LookUs Scientific. Etkinlik Teknoloji Çözümleri, Bildiri ve İçerik Yönetimi, Online Makale Yönetimi, Dernek Yönetim Sistemi, Bilimsel Yazılımlar
Alexa Rank
1,000,001
Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi. Nazariyat İslam Felsefe ve Bilim Tarihi Araştırmaları Dergisi, yayım hayatına 2014 yılında başlayan, altı ayda bir Türkçe ve İngilizce (Nazariyat, Journal for the History of Islamic Philosophy and Sciences) olarak yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir.
Alexa Rank
1,000,001
İslâmi Araştırmalar Dergisi. Türkiye Ekonomik ve Kültürel Dayanışma Vakfı (TEK-DAV)’nın bir yayın organı olan İslami Araştırmalar Dergisi dört ayda bir olmak üzere yılda üç sayı (Nisan, Ağustos,Aralık) yayımlanır.
Alexa Rank
479,795
İktibas.com. İKTİBAS, Medya Dünyası, Gazete, Dergi, TV, Web Siteleri -Yönlendirme ve İktibas Sitesi
Alexa Rank
1,000,001