BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Normativ

Top 250 Websites on NORMATIV

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on May 1 2020.
Here are the best websites we found: e-qanun.az • e-qanun.gov.az • e-qanun.gov.az • e-qanun.az • normativ.ucoz.org • wearnormativ.com • adminloc.ro • statie-epurare.com • statie-epurare.com

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası. Azərbaycanın Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi - Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası
Alexa Rank
9,202
Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası. Azərbaycanın Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi - Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası
Alexa Rank
1,000,001
Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası. Azərbaycanın Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi - Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası
Alexa Rank
1,000,001
Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası. Azərbaycanın Respublikasının Ədliyyə Nazirliyi - Normativ hüquqi aktların vahid internet elektron bazası
Alexa Rank
1,000,001
normativ.ucoz.org - Главная страница
Alexa Rank
1,000,001
Coming Soon • Normativ Clothing. Shop NORMATIV Clothing / Skate inspired streetwear online. Made to build heritage.
Alexa Rank
1,000,001
Index normativ local. Index legislativ administrație locală
Alexa Rank
1,000,001
Instal Pompe, grupuri si statii pompare, pompe apa uzata, rezervor apa subteran, statie de epurare, statie de tratare apa, sistem de canalizare ape uzate, principiul de epurare, canalizare pompata, sistem de canalizare sub presiune, parametrii de epurare ntpa 001, normativ de reglementare ntpa 002, istoria retelelor de apa si canalizare, agrement si aviz tehnic, poluarea apelor, tratarea, pomparea, epurarea apelor uzate, procese de epurare, deteriorarea mediului, emisar natural, emisar, emisia, impactul asupra mediului, instalatii de apa si canalizare, servicii profesionale instalatii-Instal Pompe. INSTAL POMPE SB este o companie ce isi desfasoara activitatea in domeniul instalatiilor, echipamentelor de epurare, canalizare, pompare.
Alexa Rank
1,000,001
Instal Pompe, grupuri si statii pompare, pompe apa uzata, rezervor apa subteran, statie de epurare, statie de tratare apa, sistem de canalizare ape uzate, principiul de epurare, canalizare pompata, sistem de canalizare sub presiune, parametrii de epurare ntpa 001, normativ de reglementare ntpa 002, istoria retelelor de apa si canalizare, agrement si aviz tehnic, poluarea apelor, tratarea, pomparea, epurarea apelor uzate, procese de epurare, deteriorarea mediului, emisar natural, emisar, emisia, impactul asupra mediului, instalatii de apa si canalizare, servicii profesionale instalatii-Instal Pompe. INSTAL POMPE SB este o companie ce isi desfasoara activitatea in domeniul instalatiilor, echipamentelor de epurare, canalizare, pompare.
Alexa Rank
1,000,001
http://normativ.info > Нормативы (ref 20.09.2018). Нормативные документы скачать бесплатно
Alexa Rank
768,268
http://normativ.info > Нормативы (ref 20.09.2018). Нормативные документы скачать бесплатно
Alexa Rank
1,000,001
Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza
Alexa Rank
1,000,001
Təhsil (ümumi və məktəbdənkənar) müəssisələrində əmək münasibətlərinin tənzimlənməsi ilə bağlı qaydalar, nümunələr və normativ baza
Alexa Rank
1,000,001
Contabilitate, Consultanta Fiscala | Secundul de incredere al afacerii tale. Incepand cu anul 2017, progresiv, toţi operatorii economici vor fi obligaţi să utilizeze numai case de marcat echipate cu jurnal electronic, în detrimentul celor cu jurnal pe suport hârtie, încă întâlnite în prezent. Trecerea la noile aparate nu va fi chiar simplă, dar este o măsură necesară, mai ales în contextul în care România este singura ţară din Uniunea Europeană (UE) care nu a operat modificările în acest sens. Obligativitatea de a utiliza aparate electronice fiscale revine tuturor operatorilor economici care prestează servicii sau livrează bunuri direct către populaţie și încasează contravaloarea bunurilor livrate şi se regăseşte în cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 28/1999. Trecerea la noile aparate se va face treptat, de la anul, tocmai pentru a nu fi create disfuncţionalităţi în activitatea comercianţilor şi pentru a li se acorda acestora timpul necesar conformării. Concret, potrivit ultimelor modificări aduse actului normativ menţionat, termenele de la care operatorii economici vor fi obligaţi să utilizeze noile case de marcat sunt: 1 aprilie 2017, în cazul contribuabililor mari; 1 iulie 2017, în cazul contribuabililor mijlocii; 1 noiembrie 2017, în cazul contribuabililor mici. Noile case de marcat vor fi observate mai întâi la operatorii care se încadrează în categoria marilor contribuabili, firmele mici fiind ultimele ce vor avea obligaţia de a deţine aparatele electronice fiscale. Din 1 ianuarie 2017 va fi interzisă comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale cu rolă jurnal. Nerespectarea acestei prevederi constituie contravenţie şi se sancţionează cu o amendă de 3.000 de lei. Pe lângă caracteristicile de memorare electronică a bonurilor fiscale și emiterea rapoartelor în format electronic, noile case de marcat vor asigura şi conectivitatea cu Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) pentru transmiterea datelor fiscale. În acest sens, Ministerul Finanţelor Publice (MFP) a publicat în luna iulie un proiect de act normativ care prevede înfiinţarea unui Registru național electronic de evidență a tuturor caselor de marcat instalate, registru ce va permite practic identificarea fiecărui aparat de marcat electronic fiscal. "Înregistrarea aparatelor de marcat electronice fiscale se va desfășura etapizat: pre și post-operaționalizare a formei electronice a Registrului", se arată în documentul lansat de Fisc, care precizează că obligaţia conectării aparatelor la distanţă revine exclusiv firmelor. Termenul-limită până la care trebuie să apară normele privind procedura de supraveghere și monitorizare a aparatelor electronice fiscale de către ANAF, precum și procedura de conectare a acestora la sistemul informatic național de supraveghere și monitorizare a datelor fiscale este 1 februarie 2017.
Alexa Rank
1,000,001
Secunda TV. Ministerul Finanțelor Publice (MFP) a lansat în dezbatere publică proiectul ordonanței de urgență (OUG) privind amnistia fiscală, ce cuprinde, pe lângă scutirea de plata obligatorie a contribuției la sănătate (CASS) a românilor care au obținut din dobânzi sau dividende sume sub nivelul salariului minim pe economie, și reducerea TVA la 5% pentru livrarea de alimente BIO. (Vezi document la finalul articolului) Amnistia vine din cauza Fiscului, care nu a emis la timp deciziile de impunere anuală. În urmă cu câteva zile, premierul Viorica Dăncilă i-a cerut ministrului Finanțelor, Eugen Teodorovici, în debutul ședinței de miercuri a Guvernului, să ia măsuri în privința deciziile de impunere emise recent de ANAF pentru anii 2014-2017. Amintim că, în anul 2015, Parlamentul a adoptat prin lege o amnistie fiscală ce a vizat veniturile din perioada ianuarie 2012 – iunie 2015. Potrivit proiectului de OUG, amnistia fiscală prevede derogarea de la prevederile art.V alin. (3) din OUG nr. 89/2018, conform cărora termenul de plată al sumelor stabilite prin deciziile de impunere anuală pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014 - 2017, este data de 30 iunie 2019, prin reglementarea unor termene, distincte, de plată de 120 de zile, în funcție de data comunicării deciziei astfel: dacă decizia este comunicată între data de 15 martie 2019, inclusiv, și data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, inclusiv, termenul de 120 de zile pentru plata sumelor se calculează de la data intrării în vigoare a actului normativ, dacă decizia se comunică după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, termenul de 120 de zile pentru plata sumelor se calculează de la data comunicării deciziei. În mod corespunzător, se propune modificarea termenului pentru plata anticipată și acordarea de bonificații pentru contribuabilii cărora le sunt comunicate decizii de impunere pentru definitivarea contribuţiei individuale de asigurări sociale de sănătate după data de 15 martie 2019 în considerarea faptului că acești contribuabili au fost privați de dreptul legal de a beneficia de bonificația de 10% prin necomunicarea la timp a deciziilor de impunere. Astfel, se propune ca în cazul deciziilor de impunere anuală emise şi comunicate între data de 15 martie 2019, inclusiv și data intrării în vigoare a ordonanţei de urgenţă, inclusiv, să se acorde bonificaţia, cu condiţia achitării integrale a sumelor stabilite prin deciziile de impunere, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În cazul deciziilor comunicate după data intrării în vigoare a ordonanței de urgență, bonificația se acordă dacă sumele sunt achitate integral în termen de 60 de zile de la data comunicării deciziei de impunere. Se propune reglementarea anulării contribuției de asigurări sociale de sănătate, precum și a obligațiilor fiscale accesorii aferente, stabilite prin decizie de impunere emisă și comunicată contribuabilului, datorată de persoanele fizice pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate a fost întregită la nivelul salariului de bază minim brut pe ţară sau, după caz, la valoarea a douăsprezece salarii de bază minime brute pe ţară, pentru perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017. Aceleași prevederi se propun și în cazul persoanelor fizice care nu au realizat venituri în perioada fiscală cuprinsă între 1 iulie 2015 și 31 decembrie 2017, pentru care baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale de sănătate stabilită este salariul de bază minim brut pe ţară. Prevederile proiectului de act normativ nu se aplică persoanelor fizice pentru care organul fiscal a emis decizie de impunere ca urmare a opțiunii acestora pentru plata contribuţiei de asigurări sociale de sănătate, respectiv fie lunar, pe o perioadă de cel puţin 12 luni consecutive, începând cu luna în care se depune declaraţia, fie la data la care accesează serviciile acordate de sistemul public de asigurări sociale de sănătate potrivit legii. De asemenea, se propune ca pentru aceeași perioadă organul fiscal să nu mai emită decizie de impunere. Conform notei de fundamentare, valoarea totală a CASS stabilită prin deciziile emise și comunicate sau aflate în curs de comunicare în anul 2019 și care ar urma sa fie încasată în cursul acestui an este de circa 1,972 miliarde lei, din care urmează a forma obiectul amnistiei o valoarea a CASS de aproximativ 1,035 miliarde lei. "De subliniat că în bugetul pentru anul 2019, nu a fost inclusă nici valoarea totală a CASS stabilită prin deciziile emise și comunicate sau care urmează a fi comunicate în anul 2019 și nici valoarea CASS care urmează a forma obiectul amnistiei, context în care această măsură nu generează un impact bugetar negativ. Pe cale de consecință sunt respectate dispozițiile art. 21 din Legea responsabilităţii fiscal-bugetare nr. 69/2010", spune Ministerul Finanțelor. Deciziile de impunere anuală NU au fost emise la timp de ANAF Conform notei de fundamentare, prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 89/2018 privind unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative au fost instituite noi termene de plată pentru contribuția de asigurări sociale de sănătate, pentru diferenţele stabilite prin decizii de impunere anuală pentru perioada 2014-2017 și, totodată, s-a avut în vedere încurajarea achitării cu anticipație a sumelor datorate pentru aceste perioade, prin introducerea unor bonificații la plată, de 10% luând în considerare și faptul că aceste decizii nu au fost emise la timp de către ANAF. "În cazul deciziilor de impunere anuală, emise de organul fiscal competent, pentru definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, termenul de plată pentru sumele stabilite de achitat, prin aceste decizii, este 30 iunie 2019. Pentru plata cu anticipaţie a sumelor stabilite prin decizie de impunere ce au în vedere definitivarea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de persoanele fizice, pentru perioada 2014-2017, se acordă o bonificaţie de 10% din aceste sume, dacă sunt plătite integral până la 31 martie 2019, inclusiv. Valoarea bonificaţiei diminuează sumele de plată stabilite prin decizie", menționează sursa citată. La nivelul Agenției Naționale de Administrare Fiscală pentru perioada 2014 - 2017 au fost deja emise şi transmise aproximativ 221.000 decizii de impunere anuală în perioada decembrie 2018 - 31 martie 2019 şi sunt în curs de comunicare prin mijloace electronice de transmitere la distanţă sau prin Unitatea de Imprimare Rapidă aproximativ 3,9 milioane decizii de impunere anuală. Pentru venitul realizat în perioadele fiscale cuprinse între 1 iulie 2015 şi 31 decembrie 2017, a fost identificat un număr de aproximativ 600.000 de contribuabili pentru care s-au generat sau urmează a se genera decizii de impunere anuală pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată la nivelul salariului de bază minim brut pe țară deși aceștia au realizat venituri sub acest nivel. Valoarea totală a contribuției de asigurări sociale de sănătate datorată de aceste persoane pentru perioada precizată este de circa 1.035 milioane lei. De subliniat faptul că situația mai sus prezentată este valabilă până la data de 31 decembrie 2017. Începând cu data de 1 ianuarie 2018 s-a trecut de la sistemul de stabilire a contribuției de asigurări sociale de sănătate de către organul fiscal competent prin decizii de impunere, la sistemul de autoimpunere (calculul contribuției de asigurări sociale de sănătate se efectuează de către contribuabil – persoană fizică prin declarația unică), iar contribuția se datorează numai de către persoanele fizice care realizează venituri de cel puțin 12 salarii minime brute pe țară. Persoanele care realizează venituri sub acest nivel, precum și persoanele care nu realizează venituri, pot opta pentru plata contribuției de asigurări sociale de sănătate, pentru dobândirea calității de asigurat. În urma acestei amnistii fiscale, Bugetul de stat va pierde 1 miliard de lei. TVA redusă la livrararea de produse BIO Se propune reducerea cotei de TVA de la 9% la 5% pentru livrarea alimentelor de înaltă valoare calitativă, respectiv produse montane, bio, tradiționale, autorizate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale. Livrarea acestor alimente va fi însoțită de copia documentului de recunoaștere/atestare/certificare eliberat de autoritatea competentă, cu excepția livrării efectuate către consumatorul final. Impactul begetar va fi de o scădere de 106 milioane lei a veniturilor din TVA. "În ceea ce privește impactul de runda a doua, determinat de reducerea cotei de TVA, în evaluare s-a considerat că reducerea veniturilor bugetare reprezintă un transfer financiar către agenţii economici datorită cererii în creştere a populaţiei. Surplusul financiar aflat la dispoziţia agenţilor economici a fost partajat în mod egal în crearea de noi locuri de muncă şi investiţii de capital. Veniturile bugetare recuperate în această a doua rundă sunt: 52 milioane lei în 2019, 109 milioane lei în 2020, 117 milioane lei în 2021 şi 126 milioane lei în 2022. Procentul de recuperare se situează astfel la peste 48% din impactul bugetar de runda întâi. Impactul asupra inflaţiei, datorită ponderii reduse a produselor alimentare cu înaltă valoare calitativă în coşul de consum al populaţiei, acesta este nesemnificativ, respectiv o reducere de 0,1%", informează MFP.
Alexa Rank
1,000,001
AQTA - Əsas səhifə. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair normativ tənzimləməni (sanitariya norma və qaydalarının, habelə gigiyena normativlərinin hazırlanmasını və təsdiqini), risklərin təhlilini, qida məhsullarının və onları qablaşdırma materiallarının dövlət qeydiyyatına alınmasını, xarici ölkələrə ixrac edilən qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsini, baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini sahələri istisna olmaqla, məhsulun daşıdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq, qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, qablaşdırılması, saxlanması, daşınması, dövriyyəsi (o cümlədən idxal-ixrac əməliyyatları), ictimai iaşə və xidmət sahələrində istifadəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi də daxil olmaqla qida zəncirinin bütün mərhələlərində qida təhlükəsizliyinə və qida məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsinə dövlət nəzarətini, habelə qeyd olunan sahələrdə (bundan sonra – müvafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Alexa Rank
1,000,001
Drumuri & Poduri. Drumuri si Poduri. Informatii drumuri. Proiectare Drumuri. Inginer drumuri. Normativ drumuri
Alexa Rank
1,000,001
infoteam Software aus Bubenreuth - infoteam Software AG. Die infoteam Software AG ist langjähriger Anbieter von normativ regulierten Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software (IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicherheitsstufe.
Alexa Rank
1,000,001
infoteam Software aus Bubenreuth - infoteam Software AG. Die infoteam Software AG ist langjähriger Anbieter von normativ regulierten Softwarelösungen. Dazu zählen etwa Software für den Einsatz in Medizin- und Laborgeräten (IVDR, MDR, FDA etc.) sowie funktional sichere Software (IEC 61508, DIN EN 50128, DIN EN ISO 13849 etc.) bis zur höchsten Sicherheitsstufe.
Alexa Rank
1,000,001
Pop Service Electronic HQ - Reprezentant exclusiv al companiei germane BENDER Gmbh & Co. KG. Monitorizarea rezistentei de izolatie. Aplicatii pentru spitale normativ I7-02 si standard IEC 60364-7-710, Relee pentru masurare si monitorizare, Relee pentru monitorizare curent rezidual, Dispozitive de test, supraveghere, localizare, instalatii electrice, protectie, medie tensiune, circuite control, protectie diferentiala, UFC 107E, UFC107E, UMC 107E, UMC107E, UFA 107E, UFA107E, solutii complete pentru locatii medicale pentru monitorizarea si localizarea defectelor de izolatie electrica
Alexa Rank
1,000,001
Pop Service Electronic HQ - Reprezentant exclusiv al companiei germane BENDER Gmbh & Co. KG. Monitorizarea rezistentei de izolatie. Aplicatii pentru spitale normativ I7-02 si standard IEC 60364-7-710, Relee pentru masurare si monitorizare, Relee pentru monitorizare curent rezidual, Dispozitive de test, supraveghere, localizare, instalatii electrice, protectie, medie tensiune, circuite control, protectie diferentiala, UFC 107E, UFC107E, UMC 107E, UMC107E, UFA 107E, UFA107E, solutii complete pentru locatii medicale pentru monitorizarea si localizarea defectelor de izolatie electrica
Alexa Rank
1,000,001
AQTA - Əsas səhifə. Azərbaycan Respublikasının Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi (bundan sonra – Agentlik) qida məhsullarının təhlükəsizliyinə dair normativ tənzimləməni (sanitariya norma və qaydalarının, habelə gigiyena normativlərinin hazırlanmasını və təsdiqini), risklərin təhlilini, qida məhsullarının və onları qablaşdırma materiallarının dövlət qeydiyyatına alınmasını, xarici ölkələrə ixrac edilən qida məhsullarına qida təhlükəsizliyi sertifikatının verilməsini, baytarlıq, bitki mühafizəsi və karantini sahələri istisna olmaqla, məhsulun daşıdığı risk səviyyəsinə uyğun olaraq, qida məhsullarının istehsalı, tədarükü, qablaşdırılması, saxlanması, daşınması, dövriyyəsi (o cümlədən idxal-ixrac əməliyyatları), ictimai iaşə və xidmət sahələrində istifadəsi, utilizasiyası və məhv edilməsi də daxil olmaqla qida zəncirinin bütün mərhələlərində qida təhlükəsizliyinə və qida məhsulları istehlakçılarının hüquqlarının müdafiəsinə dövlət nəzarətini, habelə qeyd olunan sahələrdə (bundan sonra – müvafiq sahədə) dövlət siyasətini və tənzimləməsini həyata keçirən mərkəzi icra hakimiyyəti orqanıdır.
Alexa Rank
1,000,001
| . - - , , , , , , ISO, DIN, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CD-ROM, , , GOST, SNIP
Alexa Rank
768,269
| . - - , , , , , , ISO, DIN, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , CD-ROM, , , GOST, SNIP
Alexa Rank
1,000,001
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Alexa Rank
1,000,001
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Alexa Rank
1,000,001
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Alexa Rank
1,000,001
Doubravský Arab - ARABS IN THE CHAMPIONS LEAGUE
Alexa Rank
1,000,001
e-fhn.gov.az-
Alexa Rank
1,000,001
Manétage - Agentur für Mediendesign, Webdesign, Webentwicklung und Online-Marketing mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt - Agentur
Alexa Rank
1,000,001
e-fhn.gov.az-
Alexa Rank
1,000,001
Manétage - Agentur für Mediendesign, Webdesign, Webentwicklung und Online-Marketing mit Sitz in Ober-Ramstadt bei Darmstadt - Agentur
Alexa Rank
1,000,001
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania. Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania
Alexa Rank
1,000,001
Fachverband Deutsch
Alexa Rank
1,000,001
Fachverband Deutsch
Alexa Rank
1,000,001
OTV - Traieste senzational. Site oficial OTV - Dan Diaconescu Direct OTV LIVE
Alexa Rank
1,000,001
Expert Grup srl Iaşi - proiectare instalaţii. Proiectare instalaţii pentru construcţii civile şi industriale: electrice, sanitare, termice, ventilare-condiţionare, audituri energetice, audituri iluminat public, evaluări sistem protecţie trăsnet. Expert Grup SRL Iaşi - Tel/Fax +4(0)232/214872. E-mail: office at expertgrup.com
Alexa Rank
1,000,001
Consiliul Legislativ. Site-ul web al Consiliului Legislativ al României. Vă oferă Repertoriul online al legislaţiei Romaniei, o bază de date specifică activităţii de avizare, informaţii de specialitate cuprinse în Buletinul de informare legislativă.
Alexa Rank
1,000,001
Consiliul Legislativ. Site-ul web al Consiliului Legislativ al României. Vă oferă Repertoriul online al legislaţiei Romaniei, o bază de date specifică activităţii de avizare, informaţii de specialitate cuprinse în Buletinul de informare legislativă.
Alexa Rank
1,000,001
Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив™ PRO». Офіційний сайт
Alexa Rank
824,278
Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив™ PRO». Офіційний сайт
Alexa Rank
1,000,001
Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив™ PRO». Офіційний сайт
Alexa Rank
1,000,001
Професійна нормативно-правова бібліотека «Норматив™ PRO». Офіційний сайт
Alexa Rank
1,000,001
Информационно-правовая система нормативных правовых актов Республики Казахстан
Alexa Rank
1,000,001
Ëèöåç³éí³ ÄÁÍ, ÑÍèÏ, ÂÑÍ, ÂÍÒÏ, ÄÑÒÓ
Alexa Rank
1,000,001
Ëèöåç³éí³ ÄÁÍ, ÑÍèÏ, ÂÑÍ, ÂÍÒÏ, ÄÑÒÓ
Alexa Rank
1,000,001
Ëèöåç³éí³ ÄÁÍ, ÑÍèÏ, ÂÑÍ, ÂÍÒÏ, ÄÑÒÓ
Alexa Rank
1,000,001
Автоматизированные конвейерные системы - проектирование и монтаж конвейеров | ООО "Норматив". Проектирование и производство конвейерных систем, изготовление и монтаж конвейерного оборудования и промышленной мебели. Автоматизация производства, технологические линии сборки для любого региона России
Alexa Rank
1,000,001
Ëèöåç³éí³ ÄÁÍ, ÑÍèÏ, ÂÑÍ, ÂÍÒÏ, ÄÑÒÓ
Alexa Rank
1,000,001