BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Ovog

Top 250 Websites on OVOG

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Aug 1 2020.
Here are the best websites we found: net.hr • potpunonovosjecaj.net • bozjarobovskavrsta.wordpress.com • kalodoukas.rs • pemo.hr • telegraf.rs • dbaserbia.com • undergrad.rs • apartmani-bencetic-vir.eu

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
Net.hr – Tu počinje internet. Prvi hrvatski news i lifestyle portal. Pročitajte najnovije vijesti, sportske novosti te showbiz priče.
Alexa Rank
5,019
Potpunonovosejcaj.Net- Zeodent®- Jedini certicifirani proizvod ove vrste kojeg preporučaju i renomirani stomatolozi. Odstranjuje zubni kamenac u udobnosti doma i rješava sve probleme sa desnima. Garancija povrata unutar 90 dana upotrebe. Provjerena kvaliteta, brza i pouzdana dostava. Može se nabaviti i u ljekarnama, biljnim ljekarnama i trgovinama zdrave hrane. Nazovite 01/36 44 884 ili 098 288528. Provjerite akcije! Sve ostalo su pokušaji, Zeodent je Rješenje! Odstranite zubni kamenac i riješite sve probleme sa desnima! Provjerite cijene i akcije!. Brzo vidljivi rezultati koji se i osjećaju.ZEODENT ® Zubni prašak za najbolju i najdjelotvorniju higijenu cijele usne šupljine-zubi i desni, za jačanje desni i odstranjivanje zubnog kamenca, najpovoljnije cijene, Provjerite naše akcije. Možete naručiti na dnu ovog weba ili na telefon 01/36 44 884 i 098 288 528. Zeodent®- Jedini certicifirani proizvod ove vrste kojeg preporučaju i renomirani stomatolozi. Odstranjuje zubni kamenac u udobnosti doma i rješava sve probleme sa desnima. Garancija povrata unutar 90 dana upotrebe. Provjerena kvaliteta, brza i pouzdana dostava. Može se nabaviti i u ljekarnama, biljnim ljekarnama i trgovinama zdrave hrane. Nazovite 01/36 44 884 ili 098 288528. Provjerite akcije! Sve ostalo su pokušaji, Zeodent je Rješenje! Odstranite zubni kamenac i riješite sve probleme sa desnima! Provjerite cijene i akcije!. Brzo vidljivi rezultati koji se i osjećaju.ZEODENT ® Zubni prašak za najbolju i najdjelotvorniju higijenu cijele usne šupljine-zubi i desni, za jačanje desni i odstranjivanje zubnog kamenca, najpovoljnije cijene, Provjerite naše akcije. Možete naručiti na dnu ovog weba ili na telefon 01/36 44 884 i 098 288 528
Alexa Rank
1,000,001
Božja Robovska Vrsta | Ovo je isječak iz knjige Božja Robovska Vrsta (Slave Species of god) koju je napisao Michael Tellinger. Veliki dio ovog posljednjeg poglavlja i priča o čovječanstvu od početka našeg vremena na Zemlji do oko 2000 godina prije Krista, dolazi iz mnogih prevedenih Sumerskih pločica i nekih drugih pločica koje su se pojavile još od 70-ih godina. Dolazi iz povezivanja priča razbacanih drevnih kultura i prepoznavanjem zajedničkih dijelova koji vode do jednog jednostavnog zaključka. Zaključak koji nam je izložen u hiljadama prevedenih glinenih pločica, kamenih rezbarija, pečata, stela, i drugih spisa iz mnogih kultura, koje jasno sjaje svjetlo na ono što doista jesmo, odakle smo došli, i zašto smo ovdje. Ovo je samo dio iz 16. poglavlja i moj prvi pokušaj u prevođenju strane knjige na Bosansko-Srpsko-Hrvatski jezik. Ostatak knjige ce biti postavljan na stranicu u intervalima. Ugodno Čitanje!. Ovo je isječak iz knjige Božja Robovska Vrsta (Slave Species of god) koju je napisao Michael Tellinger. Veliki dio ovog posljednjeg poglavlja i priča o čovječanstvu od početka našeg vremena na Zemlji do oko 2000 godina prije Krista, dolazi iz mnogih prevedenih Sumerskih pločica i nekih drugih pločica koje su se pojavile još od 70-ih godina. Dolazi iz povezivanja priča razbacanih drevnih kultura i prepoznavanjem zajedničkih dijelova koji vode do jednog jednostavnog zaključka. Zaključak koji nam je izložen u hiljadama prevedenih glinenih pločica, kamenih rezbarija, pečata, stela, i drugih spisa iz mnogih kultura, koje jasno sjaje svjetlo na ono što doista jesmo, odakle smo došli, i zašto smo ovdje. Ovo je samo dio iz 16. poglavlja i moj prvi pokušaj u prevođenju strane knjige na Bosansko-Srpsko-Hrvatski jezik. Ostatak knjige ce biti postavljan na stranicu u intervalima. Ugodno Čitanje!
Alexa Rank
1,000,001
GRČKA OSTRVA - Uživajte i ovog leta na nekom od grčkih ostrva. Uživajte i ovog leta na nekom od grčkih ostrva
Alexa Rank
1,000,001
Pemo | Dubrovački trgovački lanac Provjerite koji je menu ovog tjedna i koje su cijene marendi.... Vaš Pemo. Butige po mom gustu
Alexa Rank
1,000,001
Telegraf - Najnovije vesti. Najnovije vesti i video iz Srbije i sveta. Politika, sport, zabava, jet set, vesti sa estrade, hi tech, IT, život i stil, zanimljivosti. Ekskluzivni livestream, intervjui, fotografije, video snimci.
Alexa Rank
12,132
Kontra-Informativna Agencija DBA. Zašto „Kontra Informativna Agencija“? Agencija za davanje saveta u vezi sa bezbednošću DBA, ili Kontra Informativna Agencija DBA, uredno registrovana u APR-u (MB: 64991884, PIB: 110772074) moći će da Vam ponudi široku lepezu usluga koje su veoma slične onim uslugama koje smo mogli da Vam ponudimo i kao detektivska agencija. Uveravamo Vas da je savetovanje koje ćemo mi moći da Vam pružimo od velikog značaja za rešavanje Vaših problema. Savetovanje, a ukoliko je potrebno, bićemo Vam na raspolaganju i za neku asistenciju, daće neuporedivo bolje rezultate nego da plaćate dosta skuplje usluge privatnih detektiva. Pored svega toga, kod nas imate zagarantovanu diskreciju. Naravno, mi svakako imamo saradnju sa pojedinim licenciranim detektivskim agencijama. Ukoliko je potrebno, uputićemo Vas na njih i predočiti obaveze ali i ono što propisuju zakoni kojim se vode firme sa ovakvom vrstom delatnosti. Zašto više nismo detektivska agencija? Više od petnaest godina bili smo privatni detektivi. Donošenjem novog Zakona o detektivskoj delatnosti, shvatili smo da najveći deo usluga koje smo pružali kao privatni detektivi više nećemo moći nuditi. To je i razlog zašto nismo ušli u proces licenciranja za privatne detektive. Zakonom o detektivskoj delatnosti precizno je utvrdjeno šta privatni detektivi mogu da rade. U članu 10 pomenutog Zakona piše: Pravno lice za detektivsku delatnost i preduzetnik za detektivsku delatnost, odnosno detektiv može obrađivati podatke o: 1) nestalim licima ili licima koja se kriju radi izbegavanja krivičnog gonjenja; 2) licima koja su korisniku usluge prouzrokovala štetu, ako su ispunjeni zakonom utvrđeni uslovi odgovornosti za štetu; 3) licima koja anonimno i protivpravno postupaju prema korisniku usluge, sa pretnjom štetnih posledica; 4) predmetima koji su izgubljeni ili ukradeni; 5) uspešnosti poslovanja pravnih lica i preduzetnika; 6) zaštiti intelektualne i industrijske svojine. Prilikom obrade podataka, detektivu je zabranjeno da ometa obavljanje poslova koji su u nadležnosti državnih organa. Usluge kao što su provera vernosti partnera, maloletnička delikvencija, narkomanija i još neke, po Zakonu o detektivskoj delatnosti ne spadaju u rad privatnih detektiva. Morate znati, na primer, da ukoliko unajmite privatnog detektiva za proveru bračnog neverstva, ulazite u kršenje Zakona i Vi i privatni detektiv. Čekaju Vas ozbiljne posledice i morate znati da je nemoguće sakriti da ste unajmili privatnog detektiva. Prvo zato što, po slovu zakona, detektivu morate doneti pisano ovlašćenje koje je naravno overeno. Drugo, morate po tom istom zakonu poptisati ugovor u kojem je obavezno napisano i ono za šta ste unajmili privatnog detektiva. Treće, kancelarije privatnih detektiva moraju da budu pod kamerama, te će se svaki razgovor i snimati. Dakle, unajmljivanjem privatnog detektiva, nemate više ni diskreciju, što je veoma važno. Privatnim detektivima zabranjeno je praćenje, tajno snimanje, fotografisanje. Unajmljivanjem privatnog detektiva za recimo, dokazivanje bračnog neverstva, možete da zaradite krivičnu prijavu i Vi i privatni detektiv i to po članu 138a Krivičnog Zakona Republike Srbije koji kaže: Član 138a (1) Ko u toku određenog vremenskog perioda: 1) drugo lice neovlašćeno prati ili preduzima druge radnje u cilju fizičkog približavanja tom licu protivno njegovoj volji; 2) protivno volji drugog lica nastoji da sa njim uspostavi kontakt neposredno, preko trećeg lica ili putem sredstava komunikacije; 3) zloupotrebljava podatke o ličnosti drugog lica ili njemu bliskog lica radi nuđenja robe ili usluga; 4) preti napadom na život, telo ili slobodu drugog lica ili njemu bliskog lica; 5) preduzima druge slične radnje na način koji može osetno da ugrozi lični život lica prema kome se radnje preduzimaju, kazniće se novčanom kaznom ili zatvorom do tri godine. (2) Ako je delom iz stava 1. ovog člana izazvana opasnost po život, zdravlje ili telo lica prema kome je delo izvršeno ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od tri meseca do pet godina. (3) Ako je usled dela iz stava 1. ovog člana nastupila smrt drugog lica ili njemu bliskog lica, učinilac će se kazniti zatvorom od jedne do deset godina. Da ne postoji diskrecija, u članu 12. Zakona o detektivskoj delatnosti piše: Član 12. Detektivska delatnost, odnosno detektivski poslovi mogu se vršiti samo na osnovu i u okviru ugovora zaključenog u pisanoj formi između pravnog lica za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnika za detektivsku delatnost i korisnika usluga. Ugovor iz stava 1. ovog člana, pored ostalog, mora da sadrži: 1) jasno određenu svrhu obrade podataka sa obrazloženjem; 2) izvore prikupljanja podataka – od lica na koje se odnose, od organa koji su zakonom ovlašćeni za njihovo prikupljanje, odnosno od drugih lica; 3) način korišćenja podataka; 4) vrstu i stepen tajnosti podataka; 5) rok čuvanja i upotrebe podataka; 6) mere zaštite podataka. Nakon zaključenja ugovora korisnik usluga daje pravnom licu za detektivsku delatnost, odnosno preduzetniku za detektivsku delatnost pisano ovlašćenje za vršenje ugovorenih usluga. Pravno lice za detektivsku delatnost, odnosno preduzetnik za detektivsku delatnost dužan je da odbije zaključenje ugovora o pružanju usluge ako se zahtev korisnika usluge odnosi na vršenje poslova koji nisu u njegovoj nadležnosti, kada se traži obrada podataka koji se ne smeju obrađivati i kada je vršenje tih usluga suprotno interesima drugih korisnika usluga sa kojima već ima zaključen ugovor, drugim zakonima i javnom moralu. Mi se više ne bavimo delatnošću privatnih detektiva, ali bićemo u mogućnosti da Vam pružimo vrhunsku uslugu davanja saveta u vezi sa bezbednošću, jer iza nas stoji 15 godina efektivnog rada u detektivskim i istražnim poslovima. Savetovanje ćemo vršiti iz sledećih oblasti: Preljuba, provera vernosti partnera, rešavanje bračnih problema... Krivično-pravna pomoć Pronalaženje olakšavajućih okolnosti Sprečavanje praćenja i proveravanja Provera bezbednosti i radnika obezbedjenja Pokrivanje preljubnika i pribavljanje alibija u preljubi Poligrafsko ispitivanje Bezbednost računarskih sistema Maloletnička delikvencija Rešavanje problema narkomanije, odvikavanje i sprečavanje Sekte-izvlačenje, sprečavanje delovanja i pomoć celoj porodici Suprostavljanje protivprirodnom izobličavanju ljudskog uma Kontra Informativna Agencija DBA, Beograd, Srbija
Alexa Rank
1,000,001
UNDERGRAD. UNDERGRAD - Cilj projektа je evidentirаnje, istrаživаnje, dokumentovаnje i prezentаcijа podzemnih objekаtа koji se nаlаze nа teritoriji grаdа Beogrаdа. Krаjnji rezultаt ovog projektа biće stvаrаnje bаze podаtаkа o prolаzimа, lаgumimа, tunelima i pećinаmа koji se, nаkon rekonstrukcije, mogu iskoristiti zа povećаnje ukupne kulturne i turističke ponude Beogrаdа.
Alexa Rank
1,000,001
Apartmani obitelji Bencetić. Ovo je opis ovog weba.
Alexa Rank
1,000,001
Naslovna :: Meloto :: Ekstra djevičansko maslinovo ulje :: Obitelj Belci :: Hrvatska - Istra - Vodnjan :: OPG Belci. Ulje koje proizvode braća Belci iz Vodnjana nosi ime po očevoj majci, Marussi zvanoj Melota. Moćnost ovog proizvoda doprinos je njenoj snazi. Govoreći o obitelji Belci, odškrinuti ćemo prozor prema prošlosti Boumbara, prošlosti čiji su prvi tragovi zabilježeni u župnim knjigama koje se čuvaju u crkvi Sv. Blaža i sežu do polovice šesnaestog stoljeća. Cijenjena ekstra djevičanska maslinova ulja plod su kompetentnosti i strasti, ali i privrženosti i jednostavnosti, one jednostavnosti svojstvene svim Belcima, one zatvorenosti koja se jednostavno topi kako bi ustupila mjesto pravim vrijednostima.
Alexa Rank
1,000,001
Volim jabuke · Portal posvećen ljubiteljima jabuka i njenim prerađevinama. Projekt “Volim jabuke“ inicijativa je ljubitelja ovog božanskog voća kojom se isti nastoji popularizirati i približiti ljudima na nov, kreativan i nadasve jednostavan način.
Alexa Rank
1,000,001
Teniski klub Đukić. Savremeni teniski klub za sve ljubitelje ovog sporta! Zakažite vaš termin, potrebne su vam samo trenerka ili majica, šorts i patike!
Alexa Rank
1,000,001
PRO-Budućnost - Home. PRO-Budućnost (Povjerenje, razumijevanje, odgovornost za budućnost) je USAID-ov projekat izgradnje mira i povjerenja među građanima i građankama svih etničkih i vjerskih skupina u Bosni i Hercegovini. Profesor Nerzuk Ćurak, šef Odsjeka za mirovne i sigurnosne studije pri Fakultetu političkih nauka u Sarajevu, podcrtao je važnost ovog projekta, nazvavši ga "najvećim mirovnim projektom u Bosni i Hercegovini". Aktivnosti se provode u preko 60 općina/opština/gradova u BiH, a projekat u kontinuitetu radi sa mladima, NVO, udruženjima žena, vjerskim zajednicama i liderima, političkim liderima, medijima i različitim nivoima institucija vlasti, koji će zajednički doprinijeti boljem razumijevanju građana i naroda BiH. Projekat provodi američka humanitarna organizacija Catholic Relief Services CRS, sa partnerima: Caritasom BiH, Institutom za razvoj mladih KULT, Međureligijskim vijećem BiH (MRV), Forumom građana Tuzla (FGT), Helsinškim parlamentom građana Banjaluka (hCA) i Nansen dijalog centrom Mostar (NDC). Nakon prve faze projekta (16. 9. 2013. – 16. 9. 2017.), u toku je druga faza, koja će se provoditi do 16. 9. 2022. godine. Zajednice u kojima djelujemo su: Banja Luka, Bihać, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Bratunac, Breza, Bugojno, Busovača, Čelić, Centar Sarajevo, Derventa, Doboj, Doboj Jug, Domaljevac, Drvar, Foča FBiH, Foča RS, Glamoč, Goražde, Gornji Vakuf/Uskoplje, Gračanica, Gradačac, Istočno Novo Sarajevo, Jajce, Jezero, Kiseljak, Jablanica, Jajce, Kalesija, Kladanj, Kozarska Dubica, Kupres, Livno, Ljubuški, Lopare, Maglaj, Modriča, Mostar, Nevesinje, Novi Grad, Novi Travnik, Novo Goražde, Odžak, Petrovo, Prijedor, Prozor/Rama, Rudo, Šamac, Sanski Most, Sapna, Široki Brijeg, Sokolac, Srebrenica, Teočak, Tešanj, Teslić, Trebinje, Trnovo FBiH, Trnovo RS, Ugljevik, Usora, Vareš, Višegrad, Vlasenica, Vukosavlje, Zavidovići, Zenica, Zvornik i Žepče.
Alexa Rank
1,000,001
Apartmani Foka SPA - Luksuzni Apartmani Kopaonik 2018/2019. Apart hotel FOKA SPA je smesten u mestu Brzeće na 1000m nadmorske visine. Nalazi se u podnozju planine Kopaonik koja je najveci planinski masiv Srbije i jedan od najlepsih ski centara ovog dela Evrope.
Alexa Rank
1,000,001
Koncertni ured |. Nakon što ste nedavno mogli pročitati sve o prve četiri vrste Illy kave u Hrvatskoj, evo još nekoliko vrsta za sve one ljubitelje ovog branda kave.
Alexa Rank
1,000,001
Samoborski vrtovi | Kuće u nizu Samobor. Samoborske kuće jedinstvene su u mnogim pojedinostima. Predstavljaju esenciju života u Samoboru, mirnom i gotovo idiličnom gradu. Iako ste već otprije upoznati s pojmom kuće u nizu, Samoborska kuća nudi mnoge prednosti koje klasični primjeri ovog stila stanovanja ne sadrže.
Alexa Rank
1,000,001
Selidbe Beograd - Atom agencija za selidbe. Agencija Atom Selidbe osnovana je 2003. godine u Beogradu sa željom da pomogne svima onima koji se nekuda sele i liši ih nepotrebne brige preuzimanjem ovog nekada vrlo stresnog posla na sebe. U zavisnosti od toga šta vam je potrebno, vršimo selidbe po sistemu “ključ u ruke” i selidbe “od vrata do vrata”.
Alexa Rank
1,000,001
Terapeut u kući - Portal za djecu. Glavna misija ovog portala je savjetovati i educirati majke, očeve, bake i djedove, studente, one koji žele znati više, te sve one koji rade s djecom, kako pružiti djetetu što kvalitetnije, zdravije i sretnije odrastanje.
Alexa Rank
1,000,001
Sve Vrste Coaching Treninga | Coaching Akademija. Interesuje vas neka vrsta coaching-a? Učite od svetski priznatih i akreditovanih trenera na prvoj instituciji ovog tipa u regionu. Saznaj više odmah!
Alexa Rank
1,000,001
Medžlis Islamske zajednice Mostar - Dobrodošli na zvaničnu stranicu Medžlisa. Osnovni cilj djelovanja Medžlisa Islamske zajednice Mostar je osiguranje uvjeta za izvršavanje vjerskih obaveza muslimana – članova ovog Medžlisa.
Alexa Rank
1,000,001
Finski sistem ostakljivanja - NIKA (ostakljivanje terasa, ostakljivanje balkona, ostakljivanje prostora, pregrađivanje prostora... PROGRAM-PLAN d.o.o.. Program-Plan je jedini zastupnik finskog sistem ostakljivanja - NIKA u ovom dijelu Europe. Osim ovog zastupstva, tvrtka se bavi pripremom i izradom tehničkih nacrta oplate i armature, te izradom i ugradnjom PVC i alumijiske vanjske stolarije.
Alexa Rank
1,000,001
Lektira.Club. Ovdje možete pronaći detaljnu analizu ovog djela, o autoru, mjesto i vrijeme radnje, kratak sadržaj, likovi i sve ostalo.
Alexa Rank
1,000,001
www.SJENICA.com - Oficijelni sajt grada Sjenica. Sajt koji je posvećen svim Sjeničanima ovog svijeta. I onih koji imaju veze sa nama. www.SJENICA.com
Alexa Rank
1,000,001
32.vijecnik. Blog je pokrenut 17 oktobra 2012.god. s ciljem da se upozori na mnoštvo nezaposlenih i onih koji žive na rubu preživljavanja. Dvije godine poslije "trideset drugi vijećnik"je dostigao veliki broj čitalaca čije tekstove nerijetko prenose i razni bh portali. Teme su proširene, a blogu su se pridružili slobodni, misleći građanski aktivisti koji će govoriti o društvenim problemima koji tište građane ovog grada, kantona i države. Autor bloga: Muhamed Pivić
Alexa Rank
1,000,001
Dobrodošli u Hotel Velinac! - Hotel Velinac, Karlobag. Dobro došli u hotel Velinac smješten u centru malog autohtonog primorskog mjesta Karlobaga, na jadranskoj magistrali. Hotel je otvoren cijelu godinu te Vam biti dobra baza ukoliko poželite više od samog sunca i mora, ukoliko poželite istražiti okruženje ili baviti se nekom od sportsko-rekreacijskih aktivnosti koje okruženje omogućuje. Kroz personaliziranu uslugu ovog malog obiteljskog hotela u vlasništvu obitelji Vrkljan Vi nećete biti samo gost, već prijatelj obitelji.
Alexa Rank
1,000,001
PDM AGRO FRUIT D.O.O.. Poslovna misija PDM Agro fruit d.o.o. Pudarci, kao savremenog distributivnog centra za promet voća i povrća, ogleda se u objedinjavanju proizvodnje voća i povrća iz ovog dela Srbije, njihovog skladištenja, prerade, pakovanja i plasmana kako na domaće tako i na ino tržište, pod jedinstvenom robnom markom „Zdravo iz Srbije“
Alexa Rank
1,000,001
Paintball Park Belgrade |. Paintball Park Beograd je prvi paintball teren ovog tipa u Srbiji. Proteže se na 10.000 m2. Na jednom mestu su objedinjeni dečiji paintball, scenario paintball i sportski paintball. Na četiri paintball terena imate mogućnost da probate pet različitih scenarija.
Alexa Rank
1,000,001
Autocentar LukaS Banja Luka. Kroz dugi niz godina rada stekli smo veliko iskustvo te smo uz raspoloživu opremu u stanju kvalitetno servisirati različite marke vozila. Posebno ističemo izuzetnu ponudu servisiranja i punjenja auto klima gdje smo zbog visokog kvaliteta usluge i najpovoljnijih cijena postali ubjedljivo najposjećeniji servis ovog tipa.
Alexa Rank
1,000,001
Kragujevac Comic Con - Međunarodna strip konferencija Svet stripa. U organizaciji Udruženja ljubitelja devete umetnosti Svet Stripa, osmi po redu kragujevački Comic Con održava se u Domu omladine od 6. do 8.jula 2018. godine. Gosti međunarodne manifestacije su i ovog puta brojni autori stripova, ilustratori, grafički dizajneri, scenaristi, kritičari, recenzenti, esejisti…
Alexa Rank
1,000,001
NORTHCITYFEST | Jazz & Blues Kosovska Mitrovica. Kosovska Mitrovica je među poklonicima džeza bila poznata po amaterskom big bendu koji je vodio gitarista Petar Rakić. Lokalni muzičari okupljeni oko ovog vrsnog instrumentaliste i edukatora predstavljali su svojevrsni kuriozitet na džez sceni ex - Jugoslavije i uživali su velike simpatije i podršku među profesionalnim orkestrima.
Alexa Rank
1,000,001
SWISSDENT – dentalni implantati. Firma Swissdent doo, osnovana 2011. godine, prvenstveno se bavi zastupništvom proverenih svetskih brendova iz oblasti dentalne implantologije. Od samog početka osnivanja, Swissdent je ponosni zastupnik švajcarske kompanije Straumann, pionira i globalnog lidera iz oblasti dentalne implantologije i restaurativne stomatologije. Misija Swissdent tima je da, u najboljem duhu Straumann tradicije vrhunskog kvaliteta , svojim klijentima predstavi proizvode i dostignuća ovog renomiranog svetskog proizvodjača.
Alexa Rank
1,000,001
Notabene Muzičke Recenzije. Posebnost ovog web sitea je u tome da možete pisati recenzije onih albuma od onih izvođača kojih vi to želite. Sami ih možete birati i unositi te pisati o njima recenzije.
Alexa Rank
1,000,001
Puhački orkestar Lovran. Puhački orkestar Lovran, Lovranska glazba ili jednostavno - POL, moderan je orkestar sastavljen od glazbenika - amatera i poseban po više stvari. Specifičan pristup izvođenju (big-bandovski stil s jakim jazz utjecajem), osobit repertoar (pretežito jazz i latino skladbe), posebna njega tradicionalnih liburnijskih i istarskih motiva i instrumenata zaštitni su znaci ovog orkestra.
Alexa Rank
1,000,001
UDRUŽENJE ZA FIZIKALNU MEDICINU I REHABILITACIJU SRBIJE. Udruženje je osnovano u skladu sa potrebama za ostvarivanje što bolje saradnje izmedu profesionalaca, pacijenata i javnosti kao i neophodne komunikacije i saradnje sa slicnim društvima i udruženjima u svetu. Pored ovog, cilj Udruženja je unapredjivanje delatnosti u rešavanju strucno - naucnih pitanja iz oblasti prevencije i lecenja u okviru fizikalne medicine i rehabilitacije, koordinacija aktivnosti clanova, unapredjenja njihove aktivnosti i rešavanje drugih pitanja od znacaja za clanstvo i struku uopšte, a osnovano kao udruženje gradjana.
Alexa Rank
1,000,001
Fruška gora, Srbija | Fruškać. Upoznajte se sa interesantnim lokacijama, prirodnim bogatstvom, biljnim i životinjskim blagom i istorijskim nasleđem ovog podneblja.
Alexa Rank
1,000,001
Naslovnica | Svetište Predragocjene Krvi Kristove - Ludbreg. Poštovani župljani, braćo i sestre Na dobro Vam bilo porođenje Isusovo! Kao dugogodišnji Vaš duhovni pastir, želim Vam i ovog Božića, uputiti svoju čestitku! Naraštaj naše poslijeratne
Alexa Rank
1,000,001
Pištaljka.rs. Naš zadatak je da istražujemo zloupotrebu službenog položaja u vlasti, privatnim i javnim preduzećima i drugim institucijama. Ako sumnjate ili imate dokaze da u Vašoj okolini neko koristi zajedničku imovinu ili svoju funkciju da bi uzeo novac ili dobio neku drugu korist, javite nam preko ovog sajta, telefonom ili poštom. Pištaljka će zaštititi Vaš identitet.
Alexa Rank
1,000,001
Pirot i pirotski kraj. Nastavljam lepu praksu da vikendom vodim svoje drage kolege do lepih, zanimljivih i manje poznatih mesta u našem kraju. Ovog puta nam je cilj bio Dupni kamik, jedno veoma zanimljivo i atraktivno mesto, nedovoljno poznato Piroćancima. Iskoristili smo priliku da se popnemo i na obližnji vrh K
Alexa Rank
1,000,001
Moja Hrvatska. Ovo nije turistički vodič, niti enciklopedija, niti putopis....ovo je moj zamišljeni put u proučavanju Hrvatske i ljepota ovog raja na zemlji!
Alexa Rank
1,000,001
SEVEN HEAVEN. Priča ovog sladoleda nije skrivena između redova jer već na prvi zalogaj sva poglavlja vam se otvaraju na nepcima. Prirodni sastojci, prirodne boje dobijene od organskog voća i kremasta strukutura koju daje nepasterizovano mleko sa domaćih farmi. Epilog je sve što ste želeli od sladoleda- osvežavajuć, kremast i božanstvenog ukusa.
Alexa Rank
1,000,001
restoran TAČ ::: RESTAČ ::: zagreb, hrvatska. Restoran TAČ nudi vrhunsku istarsku i kontinentalnu hrvatsku kuhinju sa utjecajem i svih ostalih kulinarskih kultura koje oblikuju prošlost i sadašnjost ovog podneblja.
Alexa Rank
1,000,001
Web dizajn blog | Trendovi, Tutorijali, Novosti | Kroativ.net. Web dizajn i programiranje glavne su teme ovog bloga. Pogledajte intervjue, tutorijale (Photoshop, Flash, HTML, CSS, PHP), članke i ostale web dizajn teme.
Alexa Rank
1,000,001
Sweet home. Sweet home prerađuje zamrznutu i pothlađenu malinu, kupinu, šljivu i višnju, kao i pire od ovog voća. Proizvodimo takođe domaći ajvar, pekmeze i slatka.
Alexa Rank
1,000,001
Hrvatski hokejski savez. Službena stranica Hrvatskog hokejskog saveza (Croatian hockey federation), hrvatske krovne organizacije za hokej na travi i inačice ovog sporta - dvoranski hokej, hockey5s, parahockey, beach hockey sa informacijama i najnovijim vijestima iz hokeja na travi - reprezentacije, natjecanja, klubovi.
Alexa Rank
1,000,001
Tehnologija.hr -. U Švedskoj se ponovno događaju čudesne stvari. Još 2016 su pustili u pogon prvu električnu cestu na svijetu. Ovog puta su učinili isto, ali s još naprednijom
Alexa Rank
1,000,001
Home, dostava cveća Beograd, cvetni aranžmani, buketi,... :: Cvećara Esperanca. Cvećara Esperanca vam nudi veliki izbor cvetnih aranžmana, buketa, 101 ruza i cvetnih dekoracija za venčanja, dostava cveca na kucnu adresu. Jedan deo našeg asortimana možete kupiti online preko ovog sajta.
Alexa Rank
1,000,001
PIP - Poboljšivači i smeše za pekarstvo - Novi Sad - HOME. PIP - Aditivi i smeše za pekarstvo - Novi Sad Od osnivanja kompanije, tačnije od 19. avgusta 1992. godine, kada smo imali svega četiri zaposlena i vremenu kada je početak i opstanak značio smelost, postavljena je jasna vizija – prepoznatljiv brend i ravnopravno članstvo među najznačajnijim preduzećima u oblasti pekarske industrije u regionu, sa snažnom stručnom osnovom, savremenim tehničko – tehnološkim rešenjima, sa kapacitetima koji odgovaraju potrebama tržišta, kao i kapacitetima koji ostvaruju sopstvene ideje i rešenja. Stvaranjem visokokvalitetnih prepoznatljivih proizvoda, koji ispunjavaju zahteve i potrebe korisnika, usavršavajući proizvode, procese i zaposlene, učestvujemo i doprinosimo podizanju nivoa kvaliteta života u društvu uopšte. Sve ove godine, prioritet nam je kvalitet. To podrazumeva pre svega kvalitetne zaposlene, koji svojim trudom i zalaganjem pronalaze nove šanse, realizuju ih i iz dana u dan unapređuju, pre svega svoj rad i ličnost. Rezultat ovako postavljenog poslovanja jeste zaista prijateljska i porodična atmosfera u kojoj rad predstavlja zadovoljstvo, a uspehe svojih kolega slavimo kao sopstvene, što zapravo i jesu. Naše zadovoljstvo reflektuje se i na naše korisnike - preko 1300 zaista zadovoljnih korisnika. Izgrađujući ovakav sistem, kao srednje preduzeće, postali smo tržištni lideri u svojoj branši. Veoma smo zadovoljni činjenicom da je naš profesionalizam i poslovanje jednako dobro kao u mnogo većim svetskim kompanijama iz branše. Našu težnju za novim izazovima i unapređenjem poslovanja, ostvarili smo početkom 2007. godine među prvima u branši i u rekordnom roku, a potvrda za to jeste standardizovan sistem upravljanja kvalitetom ISO 9001:2008 za područje celokupnog poslovanja i HACCP sistem kvaliteta za područje proizvodnje pšeničnih tortilja i praškastih proizvoda. Ovim standardima jasno i precizno smo definisali sve segmente poslovanja, sa ciljem da unapredimo poslovne i proizvodne procese, na lakši način ispunimo zahteve naših korisnika, smanjimo mogućnosti grešaka, i što je najvažnije – proizvedemo zdravstveno ispravan proizvod. U realizaciji ovog projekta, punu podršku (konsultantsku, profesionalnu i ljudsku) dobili smo od Privredne komore Srbije, nemačke organizacije za tehničiu saradnju GTZ i certifikacione kuće TÜV iz Nemačke i njihovim predstavnicima u našoj zemlji, čiji smo certifikat za gore navedene standarde i dobili. Ova imena sama za sebe govore o kvalitetu rada uloženog u implementaciju standarda ISO 9001:2000 i HACCP sistema kvaliteta. Ono na šta smo posebno ponosni jeste apsolutna usredsređenost na korisnika, dakle naša sposobnost da našim korisnicima ponudimo uvek dobar savet, proizvod prema njihovim potrebama i tako zadovoljimo svaki zahtev, kako u vremenskoj, tako i u proizvodnoj dimenziji. Rezultat našeg nastojanja i ulaganja u sopstveni razvoj i razvoj naših korisnika, jeste apsolutno poverenje i zadovoljstvo svih onih koji sa nama posluju.
Alexa Rank
1,000,001
Kamenorezačka radnja Milivojac Žarko :: Početna strana. Kamenorezačka radnja Milivojac Žarko - Osnovna delatnost nam je obrada prirodnog kamena ali pored ovog radimo i uređivanje enterijera i eksterijera kao i ostale kamenorezačke usuge vezane za obradu prirodnog i veštačkog kamena.
Alexa Rank
1,000,001
Puls Fest. NEKTAR PULS - Nedirnuta priroda i bogata istorija. Kozara, u narodu poznata kao “Krajiška ljepotica”, je ponos ovog kraja zahvaljujući svojim šumama, proplancima, vidikovcima i beskrajnoj ljepoti. Nacionalni park Kozara je mjesto gdje je priroda kreirala svoju oazu i nesebično je poklonila ljudima. Kozara je istinsko blago Krajine, smještena 24 km od Prijedora i 56 km od Banjaluke.
Alexa Rank
1,000,001
Triatlon savez Crne Gore - Triatlon.ME. 2014. godina predstavlja prekretnicu u razvoju ovog sporta jer je tada postalo jasno da postoje organizacioni kapaciteti za organizaciju takmičenja širom države, kao i značajna baza takmičara pa je tokom ove godine na domaćim takmičenjima u pojedinačnoj konkurenciji triatlone završilo 56 takmičara i takmičarki, a bilo je onih koji su učestvovali u konkurenciji štafeta.
Alexa Rank
1,000,001
prehome page. Predstvljamo vam Specijalnu bolnicu za rehabilitaciju "Ivanjica". Ako pažljivo pregledate našu prezentaciju, videćete zašto smo po mnogo čemu jedinstvena ustanova ovog tipa u našoj zemlji.
Alexa Rank
1,000,001
Radio Televizija BN. Radio Televizija BN
Alexa Rank
84,326
Gledaj Odmah - Tvoja doza filmova i serija - Tvoja dnevna doza filmova i serija. sa prevodom Filmovi online sa prevodom! Gledaj filmove online besplatno Strani filmovi sa prevodom i tv serije za Gledanje filmova besplatno uzivo! Opustite se i uzivajte uz Gledalicu - Tvoja doza filmova i serija
Alexa Rank
207,454
Roditelji.hr - Portal za roditelje, djecu i obitelj - Obiteljski portal. Roditelji.hr je portal na kojem možete saznati sve informacije vezane uz planiranje obitelji, trudnoću i odgoj djece. Također portal je mjesto za razmjenu iskustva sa drugim roditeljima.
Alexa Rank
374,860
GdeIzaci.com - Klubovi, splavovi, kafane Beograd, kuda večeras, beograd nocu, diskoteke, noćni život, izlazak, žurke u Beogradu | GdeIzaci.com. Pitate se gde izaći u Beogradu? Programi kafana, klubova i splavova u Beogradu i besplatne rezervacije. Kuda večeras, beograd nocu, izlazak Beograd, žurke u Beogradu, noćni zivot, diskoteke Beograd.
Alexa Rank
437,829
GdeIzaci.com - Klubovi, splavovi, kafane Beograd, kuda večeras, beograd nocu, diskoteke, noćni život, izlazak, žurke u Beogradu | GdeIzaci.com. Pitate se gde izaći u Beogradu? Programi kafana, klubova i splavova u Beogradu i besplatne rezervacije. Kuda večeras, beograd nocu, izlazak Beograd, žurke u Beogradu, noćni zivot, diskoteke Beograd.
Alexa Rank
1,000,001
STANISLAV BINIČKI | A blog dedicated to famous Serbian composer, founder of Serbian opera. A blog dedicated to famous Serbian composer, founder of Serbian opera
Alexa Rank
1,000,001
Net.hr – Tu počinje internet. Prvi hrvatski news i lifestyle portal. Pročitajte najnovije vijesti, sportske novosti te showbiz priče.
Alexa Rank
1,000,001
Famoza - vodeći teen portal na Balkanu - najnovije vesti o zvezdama. Famoza je prvi nezavisni regionalni portal za tinejdžere. Najnovije vesti o zvezdama - Justinu Bieberu, Seleni Gomez, Ariani Grande i drugima.
Alexa Rank
1,000,001
Smart Pula
Alexa Rank
1,000,001
Media Turist - Media Turist
Alexa Rank
1,000,001
Gledaj Odmah - Tvoja doza filmova i serija - Tvoja dnevna doza filmova i serija. sa prevodom Filmovi online sa prevodom! Gledaj filmove online besplatno Strani filmovi sa prevodom i tv serije za Gledanje filmova besplatno uzivo! Opustite se i uzivajte uz Gledalicu - Tvoja doza filmova i serija
Alexa Rank
1,000,001
Okultopedija™: Enciklopedija Magije i Okultizma.
Alexa Rank
1,000,001
Sa STAROG GRAMOFONA – OLD GRAMOPHONE | Stari snimci sa Balkana i ostatka sveta – Old recordings from the Balkans and the rest of the world – Slobodno se javite da preslušavamo zajedno stare ploče – Call me if you want to hear something very OLD. Stari snimci sa Balkana i ostatka sveta - Old recordings from the Balkans and the rest of the world - Slobodno se javite da preslušavamo zajedno stare ploče - Call me if you want to hear something very OLD
Alexa Rank
1,000,001
BEK-pušnica d.o.o. Kaštel Novi - Delikatese - dimljena riba
Alexa Rank
1,000,001
Dobrodošli : Promega.rs. D.o.o. Promega je osnovana 1997godine, kao porodična firma za proizvodnju i trgovinu. Osnovna delatnost je metaloprerađivačka, (metaloprerađivački pogon) raspolažemo sa najsavremenijim CNC strugovima, univerzalnim strugovima i glodalicama, kapacitetom za brušenje, što je sa alatima za merenje i kontrolu zaokruženo u jednu celinu za proizvodnju mašinskih elemenata zahtevnih tolerancija i kvaliteta.
Alexa Rank
1,000,001
Smart Rovinj
Alexa Rank
1,000,001
Žena Sam Ja - Prvi portal u Crnoj Gori namijenjen ženama i svima koji žele da saznaju više o ženama.. Žena Sam Ja - Naslovna - Prvi portal u Crnoj Gori namijenjen ženama i svima koji žele da saznaju više o ženama.
Alexa Rank
1,000,001
Najnovije vijesti, izvještaji i reportaže iz regije, zemlje i svijeta - Glas Istre. Najnovije vijesti, izvještaje i reportaže iz regije, zemlje i svijeta pratite na portalu Glasa Istre www.glasistre.hr te u tiskanom i online izdanju
Alexa Rank
1,000,001
SerbianLogo - Logotipi srpskih firmi u vektorskom formatu. Logotipi srpskih brendova u vektorskom formatu.
Alexa Rank
1,000,001
City Magazine – Besplatni magazin za urbani životni stil
Alexa Rank
1,000,001
MjuzNews | Vesti iz sveta muzike - Mjuz News, vesti iz sveta muzike, najava koncerata, svirke, domaca scena.
Alexa Rank
1,000,001
Gledaj Odmah - Tvoja doza filmova i serija - Tvoja dnevna doza filmova i serija. sa prevodom Filmovi online sa prevodom! Gledaj filmove online besplatno Strani filmovi sa prevodom i tv serije za Gledanje filmova besplatno uzivo! Opustite se i uzivajte uz Gledalicu - Tvoja doza filmova i serija
Alexa Rank
1,000,001
LOVILY | LIFESTYLE BLOG. Mjesto za "šalji dalje, ne vraćaj" sa lijepim stvarima. Cilj: uljepšavanje dana, izmamljivanje osmijeha i inspirisanje.
Alexa Rank
1,000,001
Početna. Općina Sapna - oficijelna stranica
Alexa Rank
1,000,001
Aska - Kad portal postane najbolja drugarica. Aska ženski magazin je namenjen aktivnoj, samostalnoj, komunikativnoj, ambicioznoj ženi i onima koje to žele da postanu.
Alexa Rank
1,000,001
Apotekica -
Alexa Rank
1,000,001
Ledo. Ledo je danas najveći domaći proizvođač industrijskog sladoleda te najveći distributer smrznute hrane, stoga ne čudi što su Ledovi proizvodi prisutni u gotovo svakom domaćinstvu.
Alexa Rank
1,000,001
Jevrejski kulturni centar "Arie Livne" - Događaji
Alexa Rank
1,000,001