BIG LIST OF WEBSITES

List of Top Websites on Werd

Top 250 Websites on WERD

Download the Top 250 Websites to PDF

Last updated on Oct 1 2020.
Here are the best websites we found: nieuwsblad.be • schuhhouse.de • tamama74.wordpress.com • rottenschwil.ch • werd.com • werd.com • zelf-patat-maken.nl • estherbarend.eu • thebwerd.com

Press CTRL-D to bookmark this list - BigListofWebsites.com
Rank
Url
Preview
Tags
Score
Het Nieuwsblad. Bovenop een complete verslaggeving van het nieuws uit binnen- en buitenland, economie, lifestyle, ... schenkt Nieuwsblad.be extra aandacht aan streek- en sportnieuws.
Alexa Rank
5,663
Willkommen im SchuhHOUSE - Werd' glücklich bei uns – wir sind's auch. Werd' glücklich bei uns – wir sind's auch
Alexa Rank
1,000,001
Tamara's wereld. | getrouwd, mama van 2 jongens, dochter, zus en vriendin. Sloddervosje, gezelligheidsdier, open en spontaan. Op 1 april 2011 is mijn leven drastisch veranderd. Zonder dat ik het in de gaten had werd ik getroffen door een herseninfarct. (en dat is geen grapje). getrouwd, mama van 2 jongens, dochter, zus en vriendin. Sloddervosje, gezelligheidsdier, open en spontaan. Op 1 april 2011 is mijn leven drastisch veranderd. Zonder dat ik het in de gaten had werd ik getroffen door een herseninfarct. (en dat is geen grapje)
Alexa Rank
1,000,001
Gemeinde Rottenschwil – Weil Rottenschwil es sich Werd ist!. Weil Rottenschwil es sich Werd ist!
Alexa Rank
1,000,001
Men's Gear, Gadgets & Gift Ideas | werd.com
Alexa Rank
83,004
Men's Gear, Gadgets & Gift Ideas | werd.com
Alexa Rank
1,000,001
Zelf patat maken | …werd nog nooit zo goed uitgelegd!
Alexa Rank
1,000,001
Esther Barend is a contemporary artist who got known by her rich abstract, acrylic paintings inspired by her rich and complex inner world. Esther Barend is een hedendaagse kunstenaar die bekend werd - Esther Barend Paintings. Esther Barend Paintings. She has an unstoppable need to paint. She''s inspired by her rich and complex inner world, by her current emotions and contemporary events. She paints abstract and figurative paintings such as the original artwork for the cover of the new album ''Paradise And Back Again'' from Anouk.. Esther Barend MOET schilderen, het is een onstuitbare drang. Ze is geïnspireerd door haar rijke en complexe innerlijke wereld en door haar emoties en alle gebeurtenissen. Ze schildert abstracte en figuratieve schilderijen zoals het artwork voor de nieuwe cover van het album ''Paradise And Back Again'' van Anouk.
Alexa Rank
1,000,001
The B Werd
Alexa Rank
1,000,001
Hoe Geel weer geel werd
Alexa Rank
1,000,001
kleinHOTEL | hier werd' ich übernachten
Alexa Rank
1,000,001
fs AGENCY | PR bureau. fs AGENCY is ontstaan vanuit de galerie FuzzyArt, die in 2000 werd opgericht door de eigenaresse, Dominique Lap. De galerie, gespecialiseerd in striptekenaars, kreeg enorm veel PR, waardoor ze in 2004 besloot de stap te maken naar een PR bureau. De naam FuzzyShots is in 2013 aangepast tot fs AGENCY, samen met het logo om meer in een lijn te zijn met de (internationale) klanten.
Alexa Rank
1,000,001
Koude Oorlog. Wij proberen u een zo compleet mogelijk beeld te geven van de gebeurtenissen tijdens de Koude Oorlog (1945-1989). Wij doendit door via een tijdlijn de belangrijkste gebeurtenissen in chronologische volgorde aan u te presenteren. Daarnaast vindt u aanvullende informatie over de Koude Oorlog in de vorm van boeken en films die naar aanleiding van de Koude Oorlog zijn verschenen. Hoewel de meningenverdeeld zijn, wordt DeConferentie van Jalta (Oekraïne) over het algemeenals startpunt van de Koude Oorlog gezien. Op 4 februari 1945 kwamen de leiders van de Verenigde Staten (Eisenhower), Sovjet-Unie (Stalin)en Groot-Brittannië (Churchill) bijeen om te praten over wat te doen met Duitsland na de Tweede Wereldoorlog. Uiteindelijk werd er afgesproken dat Duitsland in vier bezettingszones werd ingedeeld. De Amerikanen, Russen, Engelsen en Fransen kregen ieder een stuk van Duitsland toebedeeld. Ook hoofdstad Berlijn werd in vier zones verdeeld. Het wasde bedoeling om Duitsland alseconomische eenheid te besturen. Echter, de viergeallieerden groepen waren het op een aantal dingen oneens. Zo dacht Stalin heel anders over het begrip democratie dan de anderen.Stalin maakte gebruik van de ontstane situatie door in de Oost-Europese landen, die onder zijn bewind waren veroverd, communistische regeringen te installeren. Ook was er onenigheid over de herstelbetalingen die Duitsland moest verrichten. De Amerikanen wilden de Duitsers hierin enigszins ontzien, om het land niet geheel leeg achter te laten. Dit zou op de langere termijn het beste zijn ten aanzien van het herstel van Duitsland.Tevens zou een straatarm Duitsland de kans op een communistische invloedssfeer vergroten. Uiteindelijk werd er in West-Duitsland, onder het bewind van de Amerikanen, Engelsen en Fransen, de D-mark ingevoerd. Stalin introduceerde niet veel later de Ost-mark in Oost-Duitsland. De economische scheiding was hiermee een feit.In 1949 Duitsland werd daarmee opgesplitst in de Bonds Republiek Duitsland (BRD) in het westen en de Duitse Democratische Republiek (DDR) in het oosten. De BRD kreeg Bonn als hoofdstad, terwijl Berlijn de hoofdstad van de DDR werd. Stalin wilde de invloed van West-Berlijn zo klein mogelijk maken en zag het liefst dat deze zone bij Oost-Berlijn werd gevoegd. Dit probeerde hij te bewerkstelligen door een blokkade op te werpen rond West-Berlijn. Om West-Berlijn toch van de benodigde voedsel en grond- en hulpstoffen te voorzien realiseerde de Verenigde Staten een luchtbrug naar West-Berlijn (juni 1948 - mei 1949). De blokkade werd uiteindelijk opgeheven door Stalin, omdat hij een confrontatie met het Westen wilde vermijden. Om de economische wederopbouw van West-Europa te bespoedigen, lanceerde de Verenigde Staten in 1947 het Marshallplan, genoemd naar de minister van Buitenlandse Zaken George Marshall. Het Marshallplan moest tevens een buffer vormen tegen de uitbreiding van het communistische gedachtegoed door de Sovjet Unie. Het plan was onderdeel van deContainmentpolitiek van president Truman om de invloed van de Sovjet Unie te beperken. In 1949 werd de Noord Atlantische Verdrags Organisatie (NAVO) opgericht. Landen die hierbij aanvankelijkwaren aangesloten zijn Verenigde Staten, Canada en enkele West-Europese landen, waaronder Nederland. De belangrijkste gedachte achter de NAVO is dat wanneer er een lid wordt aangevallen er gezamenlijk wordt opgetreden tegen de vijand. Daarnaast moet de NAVO zorgen voor stabiliteit binnen West-Europa, aangezien er diverse landen elkaar in het verleden hadden aangevallen. In 1955 werd ook West-Duitsland lid van de NAVO. Als reactie hierop richtte de Oost-Europese landen hetWarschaupact op, waarbij alle communistische Oost-Europese landen waren aangesloten, behalve Joegoslavië. De spanningen kwamen nog meer op scherp te staan door het uitbreken van de Koreaanse Oorlog (1950-1953).Korea was na de Tweede Wereldoorlog opgedeeld in het communistische noorden (bezet door de Sovjet Unie) en het kapitalistische zuiden (bezet door de Verenigde Staten). Toen de Noord-Koreaanse leider Kim-Il Sung besloot Zuid-Korea aan te vallen, werden de Verenigde Staten gedwongen militair in te grijpen. De oorlog eindigde uiteindelijk in 1953 met een wapenstilstand. De grootmachten Sovjet Unie en Verenigde Staten stonden echter lijnrecht tegenover elkaar. In datzelfde jaar 1953 brak er ook een arbeidersopstand uit binnen het Oostblok. In de DDR werd er massaal gestaakt tegen het Oost-Duitse bewind. Het Oost-Duitse leger greep met behulp van de Sovjets hard in, waarna de staking werd neergeslagen. Dit leidde tot een grote stroom Oost-Duitsers die hun heil zochten in het Westen. Op 3 maart 1953 overleed Sovjet-Unie leider Jozef Stalin en werd opgevolgd door Nikita Chroesjtsjov. Met Nikita Chroesjtsjov als nieuwe leider ging er een andere wind waaien binnen de Sovjet-Unie. Tijdens een partijcongres in 1956 beschuldigde Chroesjtsjov Stalin van massamoorden tijdens de grote zuiveringen en bagatelliseerde hij de heldenrol die Stalin had verworven voor zijn verdiensten tijdens de Tweede Wereldoorlog. Een periode van de-Stalinisatie brak daarmee aan.Chroesjtsjov was milder van aard dan Stalin destijds was, maar niettemin regeerde hij met ijzeren vuist. In 1956 kwam het tot een opstand in Hongarije. DeHongaarse Opstand kwam vlak na een andere opstand binnen het Oostblok. In Polen werden demonstraties tegen het regime eveneens keihard aangepakt. De Hongaarse Opstand begon als een steunbetuigingaan de Poolse demonstranten. Deze opstand, gericht tegen de invloed van de Sovjets in Hongarije, duurde bijnadrie weken. Aanvankelijk leek de opstand te slagen; het regeringsgebouw werd ingenomen en de Sovjets leken te zijn verdreven.Uiteindelijk greep het Warschaupact hard in door vele troepen, voorzien van tanks, naar Boedapest te sturen. De opstandelingen werden uiteindelijk weer verdreven, waarna de Sovjets de controle in Hongarije weer terug hadden. De Hongaarse Opstand heeft aan beide kantenvele slachtoffers gemaakt. De toestroom van Oost-Duitsers naar West-Berlijn was inmiddels enorm toegenomen. Voor de DDR had dit schadelijke gevolgen, aangezien er vele hoogopgeleiden het land verlieten. Om deze toestroom een halt toe te roepen besloten DDR leider Walter Ulbricht en Sovjet-Unie leider Nikita Chroejstsjov in augustus 1961een muur te bouwen op de scheiding tussen Oost-Berlijn en West-Berlijn. Deze 45 kilometer langeBerlijnse Muur werd zwaar bewaakt door Oost-Duitse grenswachten. Het zou uiteindelijk tot november 1989 duren voordat de Berlijnse Muur zou vallen. De Verenigde Staten durfde in het conflict tussen Hongarije en de Sovjet-Unie niet in te grijpen, vanwege het risico van een nieuwe oorlog. Deze oorlog kwam er wel bijna in 1962 tijdens deCuba Crisis. Cuba was in 1959 onder leiding van Fidel Castro communistisch gewordenen viel daarmeebinnen de invloedssfeer van de Sovjet-Unie. Tijdens Amerikaanse verkenningsvluchten rond Cuba werden erkernraketten ontdekt op het eiland, welke geplaatst waren door deSovjet-Unie. President Kennedy reageerde hier furieus op en wierp een militaire blokkade op tegen Cuba. Een uiteindelijke confrontatie met Sovjet schepen werd ternauwernood afgewend na intensieve onderhandelingen tussen Washington en Moskou. Beide kemphanen moesten wat concessies doen, waardoor de Cuba Crisis met een sisser afliep. Een andere belangrijke gebeurtenis in deze periode was de Vietnam Oorlog. In 1954 werd besloten dat Vietnam in twee delen uitgesplitst zou worden. Het noorden van Vietnam stond onder leiding van de communist Ho Chi Minh, terwijl het zuiden westers georiënteerd was. DeVerenigde Staten waren bang dat ook Zuid-Vietnam op den duur communistisch zou gaan worden en grepen in.Aanvankelijk werden er alleen maar adviseurs naar Zuid-Vietnam gestuurd om de troepen te ondersteunen. Geleidelijk werd de steunook militair van aard. In 1969 werd hettoppunt bereikt; 550.000 Amerikaanse soldaten bevonden zich in Zuid-Vietnam om te vechten tegen de Vietcong en Noord-Vietnam. De Verenigde Staten hadden te maken met een taaie tegenstander die van geen opgeven wilde weten. De strijd werd dan ook verloren.Uiteindelijkwerden de Amerikanen met het schaamrood op de kaken gedwongen Vietnam te verlaten.Deze gebeurtenis zou nog lange tijd diepe wonden achterlaten bij de Amerikanen. In 1964 werd Sovjet-Unie leider Chroejtsjov vervangen doorLeonid Brezjnev. Chroejtsjov kwam na de Cuba Crisis heftig onder vuur te liggen, waarna Brezjnev zich als nieuwe sterke man aandiende en zodoende de nieuwe leider werd. In 1968 brak er in Tsjechoslowakije een grote opstand uit, ook wel bekend onder de naam Praagse Lente. In 1948 was er in het land een communistisch regime ontstaan die er een harde aanpak op nahield. Diverse opstanden werden hardhandig neergeslagen, geïnitieerd door de Sovjet-Unie. Na verloop van tijd werd het beleid wat gematigder. Dit leidde onder anderen tot de afschaffing van de censuur en de herinvoering van de vrijheid van meningsuiting. In augustus 1968 vond de Sovjet-Unie het welletjes en greep in. Er werden in totaal 150.000 soldaten naar Tsjechoslowakije gestuurd om de hervormingen een halt toe te roepen. Er werd een Sovjet-Unie gericht regime geïnstalleerd en de situatie van jaren 50 werd hiermee weer gewaarborgd. Na een aantal jaren van conflicten tussen beide grootmachten breekt er een tijd van ontspanning aan. Dit wordt het best benadrukt door de totstandkoming van het SALT-verdrag in 1972. Hierin werd beschreven dat de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten hun arsenaal aanstrategische wapens niet verder zouden laten groeien. Ook ging de Amerikaanse president Richard Nixon op staatsbezoek in China, dat een communistische bondgenoot van de Sovjet-Unie was. De relatie tussen China en de Sovjet-Unie was al enige tijd voor de ontspanningsperiode niet goed te noemen. De Chinezen verweten de Russen dat zij teveel tegemoet kwamen aan de Amerikanen en vreesden dat zij China bij een eventuele oorlog niet te hulp zouden schieten. Ook zouden de Russen niet willen dat heel China communistisch zou worden, waardoor de Sovjet-Unie het gebied maar moeilijk zou kunnen controleren. De ontspannen verhouding tussen de Sovjet-Unie en de Verenigde Staten maakte plaats voor hernieuwde spanningen in het begin van jaren 80. Ronald Reagan werd in 1980 verkozen tot nieuwe Amerikaanse president en besloot om kruisraketten te plaatsen in Europawelke tegenwicht moesten bieden tegen de nucleaire wapens van de Sovjet-Unie. Ook binnen Nederland wilde de Verenigde Staten enkele schilden plaatsen, wat leidde tot heftige protesten van de vredesbeweging. Ook ontwikkelde de Verenigde Staten een programma, waarbijdoor een schild van satellieten, lasers en afweerraketten zou het hele nucleaire Sovjet arsenaal in een klap nutteloos zou worden. Vanaf het midden van de jaren 80 verslechterde de economische situatie van de Sovjet-Unie ten opzichte van de Verenigde Staten nog verder, mede door de jarenlange wapenwedloop met de Verenigde Staten. Ook werd de roep om hervormingen binnen het Warschaupact steeds groter. Dit proces werd tevens versterkt met het aantreden van Michail Gorbatsjov in 1985. Hij wilde hervormingen (perestrojka) en meer openheid (glasnost) doorvoeren binnen het Oostblok, om onder meer economie weer enigszins uit het slop te trekken. Ook sloot hij diverse verdragen met de Verenigde Staten om de productie van raketten te beperken. Dit leidde er uiteindelijk toe dat er een hervormingsgezinde sfeer ging hangen binnen de Sovjet-Unie en de andere Oost-Europese landen. Deze beweging werd dermate heftig dat de Sovjet-Unie haar lidstaten niet meer onder controle wist te houden. Op 9 november 1989 viel de Berlijnse Muur, als teken dat het communisme in Oost-Europa niet langer meer stand kon houden. De Koude Oorlog werd hiermee feitelijk beëindigd.
Alexa Rank
1,000,001
Home. Klaas Nanninga is al van jongs af buiten bezig: vogel kijken, planten zoeken, paddenstoelen determineren, schelpen verzamelen, sterren kijken, enz. Eigenlijk alles wat er in de natuur te zien is heeft zijn belangstelling. De hobby werd zijn studie (biologie aan de RUG), de studie werd zijn beroep: leraar biologie.
Alexa Rank
1,000,001
B&B het Looiersnest Chaam - B&B het looiersnest. Bed & Breakfast Het Looiersnest bevindt zich in een voormalige leerlooierij aan de Dorpsstraat in Chaam (Gemeente Alphen-Chaam) in een rustige omgeving omringd door natuurschoon. In de modern verbouwde ruimtes van het monumentale pand heerst een gemoedelijke sfeer. Wij bieden u een unieke overnachting op deze nostalgische locatie waar u zich weer even in het Chaam van vroeger waant, maar dan wel met alle luxes van nu. HistorieHet gemeentemonument werd in 1927 gebouwd en deed tot 1942 dienst als leerlooierij. In 1994 werd het pand verbouwd tot woonhuis. Chaam is nationaal en internationaal bekend om zijn wielerronde ''De Acht van Chaam'' die elk jaar op de woensdag na het beëindigen van de Tour de France, wordt gehouden.
Alexa Rank
1,000,001
BurgerBelang Zeewolde. BurgerBelang Zeewolde is de eerste lokale politieke partij van Zeewolde en werd opgericht in 1996 onder de naam Zeewolde-Partij. In 2005 werd de naam gewijzigd in BurgerBelang.
Alexa Rank
1,000,001
GBT Benelux – Glassflakecoatings – Laminaatbekledingen – Rubberbekledingen – Kunststoffen. GBT Benelux gespecialiseerd in het behandelen en voorkomen van corrosieproblemen werd in 2005 opgericht door een team van specialisten in samenwerking met de fabrikant van coatingmaterialen. De uitgebreide ervaring van coatingapplicatie werd in de loop der jaren aangevuld met know-how op gebied van site management en turn-key projecten.
Alexa Rank
1,000,001
Accueil | Boucherie Carlos & fils Saint-Gilles (Bruxelles). Beenhouwerij Carlos werd in 1969 opgestart als een lokale beenhouwerij in Sint-Gillis door Carlos Verdoolaege en zijn echtgenote Lieve Lootens.Door de jaren heen werd de Americain Préparé “du chef“, op basis van 100% Belgisch rundvlees, beschouwd als een specialiteit in de regio.
Alexa Rank
1,000,001
Het laatste nieuws uit Lansingerland. Bergschenhoek - Kan iemand die stottert toch nieuwslezer worden? Boyan Ephraim lukte het. Hij werkt als nieuwslezer bij onder andere TV West en Radio Rijnmond en was zelfs de jongste nieuwslezer van Nederland. "Het is paradoxaal om als iemand die stottert een beroep te kiezen waarbij je stem zo belangrijk is", vertelt Boyan. "Toch wilde ik het graag en heb er hard voor gewerkt." Vanwege zijn bijzondere verhaal werd hij uitgenodigd om te spreken bij het StotterCafé Rotterdam op 2 mei.
Alexa Rank
1,000,001
Ik wil Bolletje!. Bolletje BV kent een lange historie van bakken. In het jaar 1867 werd de grondslag gelegd voor het eigentijdse familiebedrijf van nu.
Alexa Rank
1,000,001
Hersensanering. Oudjaar werd zwanger en met een huwelijksaanzoek afgesloten. Volgend jaar ga ik knallen! Ik ga vlot bevallen, met glans slagen voor de opleiding die ik al twee jaar volg, een spannende job vinden en samen met mijn vriend en de toekomstige mini een eigen stal bouwen op de grond waar we twee weken geleden de…
Alexa Rank
1,000,001
De Vlaamse Kring. De Vlaamse Kring in Griekenland werd opgericht in 1985 en functioneert sedert maart 1986 als vereniging zonder winstoogmerk. Het is een vereniging voor en door Vlamingen en Vlaamsminnenden, Nederlandstaligen en sympatisanten die permanent of tijdelijk in Griekenland verblijven.
Alexa Rank
1,000,001
Home - Interreligieuze Dialoog van de Kerk in Brussel. IDkB is een werkgroep van het vicariaat Brussel. De vrijgestelde en de leden zetten het interreligieus werk verder dat gedurende meer dan tien jaar verricht werd door KMS-Brussel.
Alexa Rank
1,000,001
Instagram icon. Anne of the Indies is een Amerikaanse avonturenfilm uit 1951 in sprankelende Technicolor, onder regie van Jacques Tourneur. De film werd destijds uitgebracht onder de titel De Piratenkoningin.
Alexa Rank
1,000,001
VTTI / vlaams talen & typinstituut / dactylocursus / dactylo opleiding / vertaalbureau / vertaling nederlands frans / vertaling nederlands engels / vertaling nederlands engels. Het Vlaams Talen-& Typinstituut werd opgericht in 1981 met de bedoeling op een pedagogische verantwoorde en technische verfijnde manier leerlingen vanaf 9 jaar de noties van de dactylografie bij te brengen zodat zij met het tienvingersysteem leren blindtypen en op het einde van het schooljaar de SCHOOLGRAAD in typen halen.
Alexa Rank
1,000,001
Waterontharders.net | Beste waterontharders kopen en vergelijken. De eerste waterontharders op basis van ionenwisseling werd begin deze eeuw ontwikkeld voor de industrie. Oorspronkelijk werden deze waterontharders ...
Alexa Rank
1,000,001
Homepage 30 jaar - BMA Ergonomics. Op 16 september 1988 werd BMA Ergonomics opgericht als BioMechanisch Adviesbureau. In 1996 rolde de eerste Axia® bureaustoel in Zwolle van de band.
Alexa Rank
1,000,001
PEC Zwolle. Younes Namli is zeker naar de winterstop één van de smaakmakers van PEC Zwolle. De creatieve 24-jarige speler werd door trainer/coach Jaap Stam verplaatst van de flanken naar het middenveld en dat pakte goed uit.
Alexa Rank
1,000,001
Untitled Document. Ramtha''s School van Verlichting (RSE) is een opmerkelijke academie van de geest die werd gecreëerd door Ramtha de Verlichte en die internationaal retraites en workshops organiseert voor studenten wereldwijd, van alle rangen en standen. Door gebruikmaking van eeuwenoude wijsbegeerte en de meest recente ontdekkingen op het gebied van de neuro-wetenschap en kwantum-mechanica, leert RSE je hoe je de buitengewone vermogens van je hersenen kunt aanboren om een opmerkelijk leven te worden.
Alexa Rank
1,000,001
Bartho Kriek, literair vertaler, schrijver, dichter en maker van cursussen.. Van en over Bartho Kriek, ingenieur die dichter werd, en o.a. dé Ondertitelcursus maakte. Tips en info voor vertalers en ondertitelaars.
Alexa Rank
1,000,001
Al het nieuws uit Hengelo en omgeving | Contact Bronckhorst Midden. BRONCKHORST/BAAK – Ieder jaar kiest de Lionsclub Bronckhorst een aantal goede doelen. Met acties als de jaarlijkse tulpenverkoop en dit jaar eveneens een pubquiz en badeendjesrace werd veel geld ingezameld. Woensdagavond 26 juni kwamen vertegenwoordigers van de goede doelen bijeen in de tuin van Pepe grillrestaurant in Baak waar zij met de leden van Lions Bronckhorst een gezellig uurtje met een drankje en een feestelijk Lions-taartje hadden. Goede-doelencommissielid Marco Huntelaar had de eer de cheques te mogen overhandigen.
Alexa Rank
1,000,001
Welkom - Sfeer & Smaak: webshop van landelijke woonaccessoires. Enkele jaren geleden leerde ik de stoere landelijke (Hoffz) stijl kennen en ging op zoek naar leuke unieke decoratie, om zo ons eigen huisje te decoreren. Wat eerst een hobby was werd een passie. Zo is Sfeer & Smaak ontstaan. In de webshop van Sfeer & Smaak verkopen we landelijke woonaccessoires, die van jouw huis een thuis maken. Dit kunnen nieuwe artikelen zijn, maar de meeste spulletjes zijn authentieke doorleefde items met een eigen verleden.Uw bestelling wordt door ons verzonden, of kan ook worden afgehaald te Elewijt na afspraak.U kan uw aankopen in alle veiligheid betalen met onze verschillende betalingsmogelijkheden en dit zonder transactiekosten. Stoer, Sober, Industrieel, Puur, Robuust, Grof, Landelijk wonen, Sfeervol, Geleefd, Stijlvol, Doorleefd, landelijke stijl, landelijke decoratie.
Alexa Rank
1,000,001
ABO: Amsterdam Baroque Orchestra and Choir. NIEUWS Ton Koopman benoemd tot voorzitter van de stichting Bach-Archiv Leipzig .. Ton Koopman is de nieuwe voorzitter van de stichting Bach-Archiv Leipzig. De Nederlandse klavecinist, organist, dirigent en musicoloog neemt de rol van internationaal gewaardeerde ambassadeur voor het Bachonderzoek in Leipzig op zich. Koopman volgt John .. MEER Edison Klassiek Oeuvreprijs 2017 voor Ton Koopman .. Vandaag (7 november) werd bekend dat de Edison Klassiek Oeuvreprijs 2017 gaat naar musicus en dirigent Ton Koopman. Juryvoorzitter Mischa Spel: “Het is de Edison Stichting een eer dit jaar .. MEER Meer nieuws TWITTER CONCERTEN 17 JUL Rendsburg (DE) Christkirche: J.S. Bach BWV 110, 127, 201 20:00 - MEER 18 JUL Lüneburg (DE) St. Michaeliskirche: J.S. Bach BWV 110, 127, 201 20:00 - MEER 19 JUL Lübeck (DE) Dom: J.S. Bach BWV 110, 127, 201 20:00 - MEER 20 JUL Schwäbisch Gmünd (DE): J.S. Bach BWV 110, 127, 201 MEER 04 AUG Torroella de Montgrí (ES): J.S. Bach BWV 110, 127, 201 MEER 05 AUG Santander (ES): J.S. Bach BWV 110, 127, 201 MEER Ga naar agenda voor meer concertdata Volg ons op
Alexa Rank
1,000,001
Pauline in Nepal – Verslag over mijn buitenlandse stage en leven in Nepal. Hallo iedereen! Normaal gezien ben ik niet zo een blogger dus wanneer mensen me vroegen of ik een blog zou bijhouden over Nepal was het standaard antwoord dan ook: 'neen maar ik plaats wel foto's op Flickr dus zo kun je wat volgen wat ik doe'. Had ik maar beter geweten zeg! Bij aankomst werd
Alexa Rank
1,000,001
Stichting Fonds Doctor Catharine van Tussenbroek. In 1926 werd het Dr. Catharine van Tussenbroek Fonds opgericht als eerbetoon aan de naamgeefster, een arts en feministe van het eerste uur.
Alexa Rank
1,000,001
Stinne | Café in Meldert. Proef Bij Stinne de 'FAL' lees hieronder het artikel van brouwer Free : Beste klant, Maandag werd onze FAL op de Meininger International Craft Beer Award verkozen met een gouden medaille in zijn categorie American Pale Ale. Een jury van 90 gerenommeerde bierkenners van over de hele wereld proefden meer dan 1200 bieren uit 24…
Alexa Rank
1,000,001
Leon van Rijswijk in verbinding met mens en natuur, echt contact en aanraking. Het leven kan een heel andere wending nemen, als echt contact maken het roer overneemt. Ik heb een diploma op zak met de titel "Social and Horticultural Therapist", en "Landscape and Garden Designer BSc". Maar ik werd door echt contact maken een totaal andere persoon. Ik masseer anders dan anders en geef aandacht aan heel je lichaam.
Alexa Rank
1,000,001
Belgische premium dealer - Aston Martin Brussels. U houdt van uw Aston Martin omwille van zijn uitstraling, zijn exclusiviteit, zijn klasse. Daarom wendt u zich ook graag tot ons. Niet voor niets werd Aston Martin Brussels in 2017 uitgeroepen tot winnaar ‘Beste aftersales Europa’. Zo koopt u bij ons niet alleen de wagen uit uw...
Alexa Rank
1,000,001
Vrijzinnig Antwerpen | Uw H-VV afdeling !. WELKOM OP DE WEBSITE VAN VRIJZINNIG ANTWERPEN !!! Onze activiteiten vind je HIER. INFO in onze agenda !!! WAT is Vrijzinnig Antwerpen? Vrijzinnig Antwerpen werd begin 2008 opgericht als lokale koepel van de vrijzinnige verenigingen, gevestigd in Antwerpen-centrum, vroeger gekend onder de benamingen Humanistisch Verbond, Oudervereniging Voor de Moraal, Grijze Geuzen en Sava Jongeren. In…
Alexa Rank
1,000,001
Altochtonen van de Toekomst | Dromen en verhalen van jonge vluchtelingen. Altochtonen van de Toekomst was een jongerenproject van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. Het project liep van 2014 tot 2017 en werd mogelijk gemaakt met steun van de Vlaamse Overheid. Op deze blog vind je hun verhalen. Sinds 2018 gaan de Altochtonen op eigen kracht verder en vallen hun activiteiten niet meer onder de noemer van Vluchtelingenwerk Vlaanderen. De blog…
Alexa Rank
1,000,001
- Echte Friese Vlag. Welkom De Friese vlag Het lijkt zo eenvoudig, blauwe en witte banen met pompebleden. Maar het symbool van Fryslan blijkt in vele vormen en verhoudingen te bestaan. En heel vaak niet de juiste! En zo werd..
Alexa Rank
1,000,001
Hertboom. Het Hertboommolenmuseum is een gloednieuw museum op de site van de Hertboomwindmolen (ook wel Zepposmolen of Tragische Molen genoemd) dat op 11 november 2007 zijn deuren opende. Met zorg en met een aanstekelijk enthousiasme van overtuigde vrijwilligers werd een kostbare verzameling aangelegd met een sterke museale waarde.
Alexa Rank
1,000,001
Violet vzw. Violet vzw staat voor een ‘jeugdig en enthousiast’‘ strijkorkest uit Oud-Heverlee. Violet werd in 2002 opgericht en telt ondertussen meer dan 100 leden. De violisten, altviolisten, cellisten en contrabassisten repeteren iedere zondagochtend met hun deelorkest. Het repertoire bestrijkt een brede waaier van Klassieke muziek tot traditionele volksmuziek van over heel de wereld. De dirigenten zijn Greet Verhulst, Aag Dereymaecker, Geert Adriaenssens, Isabelle Robesyn en Jaap Kruithof .
Alexa Rank
1,000,001
Greetings from Vietnam. Vietnam, my native country Deze blog gaat over mijn avonturen in Vietnam. Vietnam is een prachtig land vol schone landschappen en lekker eten. Er komen steeds meer en meer toeristen naar dit Aziatisch land. Vietnam is voor mij niet zomaar een mooi reisland, het is ook mijn geboorteland. Toen ik enkele maanden oud was, werd
Alexa Rank
1,000,001
Models Office. Models Office, Models Office werd opgericht in 1970 door Pierre en Marielou Eggermont, Oprichter en zaakvoerder Pierre Eggermont, agent van mannequins, I am always looking for stars! True stars and nothing else!, From our offices in Gent and Brussels, together with the most important agents in the world, we are building each day on the career of our models.
Alexa Rank
1,000,001
dutch morgan horse. Welkom op de website van Ko en Ineke van Tuijl. Wij wonen in Ter Aar, in het groene hart van de randstad, provincie Zuid Holland en op slechts 25 km afstand van Amsterdam en Schiphol. Onze paardenhobby is begonnen in 1991 toen onze tweeling dochters Inge en Nicole 5 jaar werden. Zoals bij zoveel liefhebbers werd er eerst…
Alexa Rank
1,000,001
Home - Salamanders - De website van de Nederlandse Salamandervereniging. Dit is de officiële website van de Nederlandse Salamandervereniging. Ze wil hiermee een platform bieden aan mensen met interesse voor salamanders als hobbydier. De Salamandervereniging is in het jaar 2001 ontstaan uit de Doelgroep Salamanders van de Nederlandse Vereniging voor Herpetologie en Terrariumkunde, LACERTA. Deze Doelgroep werd in 1980 opgericht door een aantal serieuze liefhebbers. Zij vonden dat ze hun kennis meer gestructureerd naar buiten moesten brengen.
Alexa Rank
1,000,001
Thomas Leplat. Thomas Leplat is een jong en energiek tuinarchitect die van kleinsaf al geboeid was door alles wat groeit en bloeit. Wat vroeger een hobby was, werd een ware passie.
Alexa Rank
1,000,001
Start | Levend Water. Levend Water is een evangelische kerkgemeenschap waarvan de erediensten door de overheid erkend zijn.Wij geloven in de Bijbel als het Woord van God dat aan de mens werd geopenbaard. Om ons op God te richten en Hem te aanbidden besteden we een gedeelte van onze tijd aan het zingen van eigentijdse ...
Alexa Rank
1,000,001
Sanitair-online-design. Sanitair-Online.nl is al jarenlang toonaangevend in de sanitair-wereld. Het is een van de eerste online sanitair webshops, het werd opgericht in 2004. Niet voor niets staan we in de top 4 van online sanitair aanbieders. Peter en Marjo van de Kimmenade zijn de eigenaren van Sanitair-online.nl. Deskundigheid en ervaring zijn in ruime mate aanwezig. Maar mochten wij onverhoopt het antwoord op uw vraag niet meteen weten, dan zoeken wij het graag voor u uit. Alhoewel bij een webshop het meeste contact per e-mail en per telefoon gaat is ons streven om ook voor online klanten een zo persoonlijk mogelijke service te verlenen. Er is zo ontzettend veel keuze op sanitair gebied dat we ons goed kunnen voorstellen dat mensen door de bomen het bos niet meer zien. Dus wanneer u er niet uit komt en vragen heeft over welk artikel op onze site dan ook (of artikelen die u niet kunt vinden) schroom dan niet om contact op te nemen. Wij helpen u heel graag verder en wij vinden het zelf ook fijn om een passende oplossing voor een klant te vinden.
Alexa Rank
1,000,001
De Gentse Rollerparade. De Gentse Rollerparade is een project van Rollerman in samenwerking De Stad Gent, De Politie van Gent, De Brandweer van Gent, De Lijn. Het begon allemaal in 2008. Na lange tijd van plannen ging de eerste Gentse Rollerparade van start op de Blaarmeersen aan de Watersportbaan in Gent. Tijdens de maanden Juni, Juli, Augustus en September werd er één zaterdag avond van de maand gereden. Vanaf 2011 zijn we dan verhuisd naar het Woodrow Wilsonplein. Voor de 11de editie 2019 is de start opnieuw aan de Yachtdreef, aan de Watersportbaan, Gent met gratis parking.
Alexa Rank
1,000,001
Al het nieuws uit Reeuwijk | Kijk op Bodegraven-Reeuwijk. Bodegraven-Reeuwijk - Tijdens de eerste avond dat de kadernota 2020-2023 ter discussie lag, bleken de partijen unaniem over de noodzaak tot het doorvoeren van bezuinigingen. (Zie ook "Gemeente in zwaar weer door miljoenentekort dit jaar"). Welke voorgenomen uitgaven moeten worden geschrapt, werd nog niet duidelijk.
Alexa Rank
1,000,001
Kwaliteit en gastvrijheid op een unieke locatie | De IJmond brasserie en Restaurant. De gastvrijheid die decennia geleden nog gewoon was en zo gewaardeerd werd, is nog steeds terug te vinden in De IJmond brasserie en restaurant.
Alexa Rank
1,000,001
Garage De Blauwe Vogel De Blauwe Vogel Eke Citroen Eke, Bedrijfswagens,Occasie wagens, tweedehands, erkend carrosseriehersteller, erkende carrosserie, erkend hersteller Citroën.. Garage De Blauwe Vogel bvba werd opgericht in 1921. Vier generaties later, is deze uitgegroeid tot één van de beste garages in de streek, én tot erkend hersteller voor Citroën.
Alexa Rank
1,000,001
Natura - Petitie - Frietjes en Mayo, van België tot UNESCO!. In 2017 werd de Belgische frietkotcultuur erkend als Belgische immaterieel erfgoed. De volgende stap : ONZE frieten laten erkennen als immaterieel werelderfgoed door UNESCO. Neen zeker !?
Alexa Rank
1,000,001
Dwaze Schare | vrijplaats voor het taboeloze geloofsgesprek. ... maar nu niet meer. Op 12 mei 2014 startte hier het weblog van de Dwaze Schare. De Dwaze Schare werd in maart 2011 opgericht als eerste internetkerk van Nederland, een plek waar gelovigen, twijfelaars en atheïsten op humorvolle wijze met elkaar in gesprek waren. De Dwaze Schare verwierf kort daarop landelijke bekendheid met een…
Alexa Rank
1,000,001
Nieuws over Goeree-Overflakkee!. Bij het op- of afrijden van het eiland langs de N59, passeert men voortaan een heuse vogelboulevard. De boulevard bestaat uit één vogelkijkhut aan de Haringvlietzijde en drie kijkhutten op de Hellegatsplaten. Verder is ook de uitkijktoren nabij Ooltgensplaat onderdeel van dit project. De vogelboulevard is financieel mogelijk gemaakt door het Droomfonds-project Haringvliet van de Postcodeloterij en de Provincie Zuid-Holland. Afgelopen woensdag werd de boulevard officieel geopend.
Alexa Rank
1,000,001
Welkom bij Osteopathie Gent | Osteopathie Gent. Osteopathie Gent werd opgericht door Rein en Julie Mortier. In 2016 wordt de osteopathie-praktijk uitgebreid met logopedie, voedingsadvies, yoga en pilates.
Alexa Rank
1,000,001
Pim Lammers. Pim Lammers is auteur en schrijft zowel voor kinderen als voor volwassenen. Zo schreef hij al meerdere kinderboeken, maar ook poëzie en proza voor volwassenen. Zijn debuut 'Het lammetje dat een varken is' werd lovend ontvangen.
Alexa Rank
1,000,001
Hallo Politici - Stel je vraag of steun gestelde vragen!. Een digitaal platform waar je kan communiceren met de politici uit de regering of het parlement. Je kan ze een vraag stellen en een vraag die hen al werd gesteld steunen.
Alexa Rank
1,000,001
Derbystar. De eerste Derbystar bal werd geproduceerd in 1963, door een kleine lederfabriek in Goch (in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen). Het bedrijf was tot dat moment gespecialiseerd in andere lederen producten, zoals zadels voor de paardensport, maar voegde in 1963 kwalitatieve voetballen aan het assortiment toe.
Alexa Rank
1,000,001
Fotografie Frank Hanswijk. FFH, Frank Hanswijk Sinds 1993 werk ik als zelfstandig fotograaf. Vanaf het begin heb ik me breed ontwikkeld om zoveel mogelijk ervaring op te kunnen doen. Ik fotografeerde voor bladen en kranten, in de wereld van theater, muziek en de dans, in de architectuur, maar ook de sport en de culinaire wereld, variërend van het Scapino tot het Rotterdams Dagblad. Zo kwam ik in aanraking met allerlei bedrijven, organisaties en mensen. En dat heeft me gevormd als fotograaf – niet zozeer in stijl of aanpak, maar vooral in houding. Ik kan me makkelijk verplaatsen in de meest uiteenlopende opdrachtgevers. Ik sta open voor nieuwe ideeën en er is altijd ruimte voor andere wegen. De laatste jaren ben ik me meer gaan richten op enerzijds architectuur en (stads)landschappen en anderzijds portretfotografie. Voor mij is dat een natuurlijke combinatie: mens en ruimte horen bij elkaar. In portretten is het altijd een wisselwerking tussen de persoon en zijn omgeving die de foto bepaalt. Voor foto’s van gebouwen en landschappen geldt dat de kijker uitgenodigd wordt door het menselijke perspectief, door de mensen die in beeld zijn of de sporen die ze in beeld hebben achtergelaten. Nog steeds werk ik graag voor uiteenlopende opdrachtgevers: van klein tot groot, van corporate tot cultureel. Enkele voorbeelden. Voor energiemaatschappij Stedin maak ik alle huisstijlfoto’s waaronder een reeks avondlandschappen in ruim tachtig gemeenten. Daarnaast leg ik regelmatig projecten vast voor architectenbureaus zoals De Zwarte Hond, ZECC, EGM en Van Hoogevest architecten, het laatste een bureau dat zich specialiseert in restauraties en transformaties. Voor Energiesprong, een programma van Platform31, reis ik regelmatig het land door om energiezuinige woningbouw en de bewoners of initiatiefnemers te fotograferen. Voor Profielen, het blad van de Hogeschool Rotterdam, schiet ik al jaren de portretten bij interviews. Ook maak ik de (pers)portretten voor saxofonist Benjamin Herman. Naast het werken in opdracht, is vrij werk voor mij onmisbaar. Sinds 2005 bouw ik aan mijn serie ‘Belgisch Landschap’ die de wonderlijke, eigenzinnige schoonheid van België laat zien. Een ander meerjarenproject is de serie ‘Veranderende stad’ over Rotterdam, mijn eigen stad die nooit ophoudt te veranderen en mij altijd boeit. Daarnaast doe ik allerlei kortlopende projecten. De serie over het verlaten zwemparadijs Tropicana maakte ik speciaal voor de expositie Museumnacht 2013 van Sara Tim Trust, het kunstenaarscollectief waar ik deel van uitmaak. De reeks portretten van de Rotterdamse Cucosa-leden was een eigen initiatief en werd gepubliceerd door weblog Vers Beton. Ook maakte ik reeksen portretten van beroemde, eigenzinnige en bijzondere gasten van het AFFR (Architecture Film Festival Rotterdam). De fotografie brengt me op allerlei mooie, vreemde en bijzondere plekken in Nederland en daarbuiten. Steden en landschappen blijven me telkens inspireren maar ook Caspar David Friedrich, August Sander, Joel SternField, Mary Ellen Mark, Charles Bukowski, Redmond ‘O Hanlon, Todd Solondz, Jim Jarmusch, Wim Wenders, Chico Hamilton, Sreaming Jay Hawkins en al die andere helden.FFH, Frank Hanswijk
Alexa Rank
1,000,001
Het Belang van Limburg. Op de website van Het Belang van Limburg lees je op elk moment het laatste nieuws uit Limburg. Ook binnen- en buitenlands nieuws, economie, media & cultuur en sport komen uitgebreid aan bod.
Alexa Rank
758,743
Start. Wegwijs in het Belgisch verkeersreglement
Alexa Rank
1,000,001
Het Belang van Limburg. Op de website van Het Belang van Limburg lees je op elk moment het laatste nieuws uit Limburg. Ook binnen- en buitenlands nieuws, economie, media & cultuur en sport komen uitgebreid aan bod.
Alexa Rank
1,000,001
Birgit Roobol - Alles is veel voor wie niet veel verwacht.. Blogger, studente, schrijver-in-spé, ADHD'er. Groot hart voor taal, literatuur, kleinkunst en theater. Gek op feestjes, vrienden en gevulde boekenkasten.
Alexa Rank
1,000,001
Menu van de dag - Jos de Mul
Alexa Rank
1,000,001
Eet de Wereld Lekker Beter | Willem&Drees - Beebox. Kies een van onze boxen en bestel heerlijk biologisch vers in onze online winkel. Biologisch, eerlijk & betaalbaar, gratis thuisbezorgd.
Alexa Rank
1,000,001
Home - KONINKLIJK MANNENKOOR CECILIA 1837 VAALS. Koninklijk Mannenkoor Cecilia 1837 Vaals
Alexa Rank
1,000,001
Headlines 24 | Het laatste nieuws, 24 uur per dag.. Headlines 24.nl, verzamelt actueel nieuws via de rss feeds van online kranten. Op elk moment geven wij al het laatste nieuws overzichtelijk weer. Headlines 24 | Het laatste nieuws, 24 uur per dag.
Alexa Rank
1,000,001
AA Beautyaddicts – Because beauty is like a drug!. Because beauty is like a drug!
Alexa Rank
1,000,001
VLABOTEX
Alexa Rank
1,000,001
Emmy Wilde | emmy-wilde.com, de webcam huisvrouw van het internet. emmy-wilde.com, de webcam huisvrouw van het internet
Alexa Rank
1,000,001
Verloren Bieren - Homepage
Alexa Rank
1,000,001
Home - Pharmacy Online
Alexa Rank
1,000,001
Elrotrans | Transport van deelladingen met kooiaap. Transport Distributie Meeneemheftruck Moffet Kooiaap Tautliners Aalst Herdersem Erembodegem ELROTRANS
Alexa Rank
1,000,001
Schietclub The Chapel Sint - Niklaas : Leer bij ons schieten!. Schietclub & Schietstand The Chapel in Sint-Niklaas bestaat sinds 1978. Deze schietclub is de grootste van Sint-Niklaas en beschikt over 18 schietbanen voor vuurwapens en luchtdruk en airsoft . Zowel de vuurwapenstand als de lucht- en airsoftstand beschikken over automatische banen die uw kaart van achteren naar vover brengen. Er zijn 9 banen op 25m, en 9 banen op 10m. Wellicht de leukste schuttersclub uit het Waasland in Oost-Vlaanderen. Je kan bij ons een initiatiesessie schieten volgen met pistolen (O.a. Glock 9mm), revolers (Smith & Wesson) en geweren (semi - automatisch). Ideaal voor een vrijgezellen activiteit of een coole uitstap met vrienden. Een ideale club als je eens wil proberen schieten met echte wapens!
Alexa Rank
1,000,001
ParaTwente | Opleiding tot paramotor piloot | Twente - Denekamp | Para Twente
Alexa Rank
1,000,001
Home | Soskinderdorpen.nl. SOS Kinderdorpen begint bij de basis: een liefdevolle en veilige familie voor ieder kind. Steun ook SOS Kinderdorpen en doneer!
Alexa Rank
1,000,001
Jazz Coaching & Training | Online bibliotheek. Online bibliotheek
Alexa Rank
1,000,001
180 Amsterdammers | 180amsterdammers.nl. Amsterdam telt 180 nationaliteiten. Amsterdam is al sinds eeuwen een stad waarin veel verschillende soorten mensen samenleven en samen deze mooie stad maken tot wat zij is. In 2016 vieren we de diversiteit van Amsterdam.
Alexa Rank
1,000,001
klas ancy toverfluit
Alexa Rank
1,000,001
Start hier! | Levensverhaal schrijven | Boek schrijven. Een boek schrijven of je levensverhaal schrijven? Kom naar een schrijfweek in Spanje. Door Brenda van Es (auteur Zo doe je dat, je levensverhaal schrijven | ©ES methode)
Alexa Rank
1,000,001
degeneeskrachtigekeuken | Tieneke is van mening dat koken en gezond eten gemakkelijk is en lekker. Ze deelt haar passie graag met u op deze, geheel persoonlijke, blog. Over gezondheid en voeding. Ons lichaam bestaat volledig uit iedere hap voedsel die we ooit hebben gegeten.. Tieneke is van mening dat koken en gezond eten gemakkelijk is en lekker. Ze deelt haar passie graag met u op deze, geheel persoonlijke, blog. Over gezondheid en voeding. Ons lichaam bestaat volledig uit iedere hap voedsel die we ooit hebben gegeten.
Alexa Rank
1,000,001
Go! Graphics : drukkerij, drukwerk, websites, webdesign, domeinnaam registratie, t-shirts, spandoeke. Go! Graphics zorgt voor drukwerk, websites, webdesign, domeinnaam registratie, t-shirts, spandoeken, reclame, grafisch ontwerp, grafische vormgeving en logo ontwerp in Oudenaarde, Kluisbergen, Ronse en Zingem.
Alexa Rank
1,000,001
newsmonkey.be. Newsmonkey is hét nieuwsmerk van generation Y: journalistiek en entertainment die domineren via sociale media.
Alexa Rank
1,000,001
LAMBYK. Kwinten Lambrecht blogt over Brussel, communicatie, duurzaamheid, mobiliteit, communicatie en een vleugje politiek.
Alexa Rank
1,000,001
Federatie van Zelforganisaties in Vlaanderen | FZO-VL bestaat voor haar leden, maar ook door haar leden
Alexa Rank
1,000,001
Home - Gaasterland Tourist Information. Friesland Holland Tourist information
Alexa Rank
1,000,001
Home - Likealot.nl
Alexa Rank
1,000,001
ZielsGelukkig - Marie-Claire. Bedrijfsnaam - Beuningen. Bedrijfsboodschap
Alexa Rank
1,000,001
De Pagaddertjes
Alexa Rank
1,000,001
Ben Werdmüller. My personal homepage
Alexa Rank
492,031